Cookie
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Elfogadom

GY.I.K.

Szerepelhet a lízingcég, mint tulajdonos és az ügyfél, mint üzembentartó is.
Hitel, zárt végű pénzügyi lízing, nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing, ezek összehasonlításáról itt találhat bővebb információkat.
Igen, több szempontból is. A fogyasztókkal kötött finanszírozási szerződésekre külön fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak, amelyek egyrészt korlátozzák a finanszírozási feltételeket (pl.: deviza függő kezdőrészlet korlátozás, gépjármű finanszírozás esetén futamidő korlát), másrészt részletesen meghatározzák, hogy a finanszírozónak miről kell tájékoztatnia az ügyfeleket.
Különbség van a két ügyféltípussal kötendő szerződéseknél a hitelbírálat során is például a benyújtott dokumentumok szempontjából.
Önmagában a munkanélküliség nem kizáró ok a finanszírozásból, ilyenkor a finanszírozó egyéb feltételek meglétét vizsgálva dönti el, hogy finanszírozható-e az ügyfél. Ilyen egyéb feltételek lehetnek például:
- önrész mértéke
- egyéb bevonható fedezet
- egyéb jövedelem
- kezes jövedelmi helyzete
Egyes lízingcégek előírják a magyar állampolgárságot finanszírozási szerződés kötéséhez, de előfordulhat, hogy devizabelföldiként (magyar lakcímmel és adószámmal) magyar állampolgárságú készfizető kezes mellett kötnek szerződést nem magyar állampolgárral is. A konkrét feltételekről az egyes lízingcégeknél érdemes érdeklődni.
Az egyes eszköz típusok finanszírozása eltérő szakértelmet igényel. A lízingcégek közül csak a legnagyobb cégek foglalkoznak minden eszköztípussal, a cégek többsége specializálódik valamely részterületre. Ezért vannak olyan lízingcégek, amelyek például csak gép-berendezés, vagy csak lakás finanszírozási szerződéseket kötnek.
Igen, amennyiben az összes tulajdonos hozzájárul az adott ingatlanrész eladásához, és így a lízingcég tulajdonossá válhat.
Direktben a lízingcégektől ezeken az elérhetőségeken, vagy a finanszírozandó eszközt forgalmazó cégen keresztül. Ajánlatkérésnél figyelembe kell venni, hogy az adott lízingcég foglalkozik-e a kívánt eszközfajta finanszírozásával.
Személyautó az autó 15 éves koráig, kishaszonjármű pedig 12 éves korig finanszírozható (a szerződés lejáratakor nem lehet az autó idősebb, mint 15, illetve 12 év).
Az adott lízingcégtől függ, hogy finanszíroz-e külföldről behozott gépjárművet, a legtöbb cég foglalkozik külföldről behozott autók finanszírozásával.
A legtöbb lízingcég esetében igen, konkrét feltételekről érdemes az egyes lízingcégeknél érdeklődni.
Magánszemélyek esetében törvényi előírás a minimum 20%-os önerő gépjármű és ingatlan esetében is, vállalkozások finanszírozása esetében az adott eszköztől, a finanszírozási konstrukciótól és az ügyféltől függ, hogy a lízingcég ad-e önerő nélküli finanszírozást.
Fogyasztó részére a hitelező/lízingbeadó 2010. március 1-jétől gépjárművásárláshoz a gépjármű piaci értékének legfeljebb alább meghatározott százalékáig nyújthat finanszírozást, legfeljebb 84 hónapos futamidőre.

                               Forint       Euro        egyéb deviza
pénzügyi  lízing     80%         65%        50%
hitel                        75%         60%        45%
     
A jogszabályi definíció szerint a gépjármű piaci értéke új gépjármű esetén a gépjármű bruttó vételára, használt gépjármű esetén a nemzetközi kereskedelmi járműadatbázissal rendelkező, Európában és Magyarországon is a teljes gépjárműszegmens által használt és elfogadott gépjármű értékelő rendszer felhasználásával számított eladási érték.
Általában a márkakereskedőhöz, egyedi esetekben előfordulhat, hogy közvetlenül a lízingcéghez.
Magánszemélyek esetében a gépjármű, vagy ingatlan értékétől (és gépjármű esetében annak életkorától), valamint az ügyfél hitelképesség-vizsgálatának eredményétől függ. Vállalkozások esetében szintén a finanszírozott eszköz fajtája és értéke valamint az ügyfél hitelképesség-vizsgálatának eredménye határozza meg a maximális finanszírozott összeget, de az semmiképp nem haladhatja meg az eszköz beszerzési értékét.
Amennyiben a magánszemély igazolt jövedelme nem túl magas, vagy a vállalkozás hitelképesség-vizsgálatának eredménye szükségessé teszi, az eszközfinanszírozó cégek általában kérik kezes bevonását. Cégek esetében ez többnyire a cég vezetőjének / tulajdonosának kezességét jelenti.
Megoldható, de általában függ a szállító pénzügyi gazdasági helyzetétől, hogy az általa adott visszavásárlási garancia elegendő fedezetet jelent-e az adott ügyletnél.
Nem minden esetben Vannak olyan konstrukciók, amelyhez nem kell, pl: „No Casco” termékek.
Általában az ügyfél szerződésben előírt kötelezettsége a biztosítás megkötése, de lehet olyan finanszírozó, amely ezt a lehetőséget is beépíti a konstrukcióba.
Fogyasztóval kötött szerződés esetén törvény alapján 84 hónap, cégek esetében az adott lízingcégtől függ, általában 96 hónap, flotta-kezelési szolgáltatás esetében jellemzően 60 hónap.
Lakáslízing esetében max. 35 év, vállalkozások számára nyújtott ingatlanlízing esetében jellemzően 25 év, a konkrét feltételekről érdemes az egyes lízingcégeknél érdeklődni.
Lízingcégtől függően általában legalább 3 különböző módon lehet finanszírozási szerződést kötni:
- közvetítőn keresztül (ez a legjellemzőbb)
- bankfiókon keresztül
- direktben a lízingcéggel
Amennyiben közvetítőn keresztül történik a finanszírozási szerződés megkötése, az ügyfél kiválasztja a gépjárművet, és többnyire a gépjármű forgalmazója, mint közvetítő adja a finanszírozási ajánlatot. A közvetítő az ügyfél által elfogadott ajánlatot és a finanszírozási kérelmet eljuttatja a kiválasztott lízingcéghez (pl: rögzíti a kiválasztott lízingcég informatikai rendszerébe, szkenneli a szükséges okmányokat). A hitelbírálat az adott lízingcégnél érvényes hitelbírálati szabályozás alapján történik, a bírálat végén a lízingcég munkatársa vagy visszaküldi hiánypótlásra vagy elutasítja, vagy elfogadja a  finanszírozási kérelmet. Az elfogadott  finanszírozási kérelmek esetében a finanszírozó cég postázza, vagy a közvetítő nyomtatja a kölcsön szerződéseket, aláíratja az ügyféllel (elvégzi az ügyfél azonosítást), majd a közvetítőkre vonatkozó törvény, és az adott lízingcégnél érvényes szabályozás alapján a közvetítő aláírja a szerződést a lízingcég helyett vagy elküldi a szerződés összes példányát, melynek egy példányát a lízingcég aláírva elpostázza az ügyfélnek.
Ha a finanszírozási szerződés bankfiókon keresztül, vagy direktben a lízingcéggel jön létre, a fenti folyamatban a közvetítő által végzett feladatokat a bank, vagy lízingcég alkalmazottja végzi el.
Gépjármű finanszírozás esetében általában 2-3 nap, lakáslízingnél 1-2 hét, flottakezelésnél 1-2 hét, gép-berendezés és ingatlan-finanszírozásnál az eszköz típusától függően néhány naptól akár több hétig (egyedi gépek esetén).
A 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról jogszabály írja elő, nem köthet szerződést a finanszírozó, akinek azonosítását/átvilágítását teljes körűen el nem végezte! E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.
Gépjármű finanszírozás esetében a forgalomba helyezéssel, átírással, zálogjog bejegyzéssel kapcsolatos költségek, ingatlan finanszírozás esetében ügyvédi, ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos költségek, vagyonszerzési illeték, gépek-berendezések esetében az esetleges zálogjog bejegyzéssel kapcsolatos költségek.