Cookie
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Elfogadom

ügyfél-azonosítás

Az ügyfél-átvilágítás során a lízingcég az alábbi okiratok (okmányok) bemutatását köteles megkövetelni az ügyféltől: (a) belföldi természetes személy esetén személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, (b) külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye, (c) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy illetve személyek személyazonosító okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság vagy más nyilvántartást vezető szerv, hatóság bejegyezte, vagy a bejegyzési illetve nyilvántartási kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, (d) a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet jogi képviselő által ellenjegyzett társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).