Cookie
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Elfogadom

Teljes tartozás

Esetenként pontosan meghatározott időpontban az ügyfélnek a lízingcéggel szemben fennálló valamennyi tartozása, amely magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan: (a) beszerzési költségek és közterhek (b) az ügyfél által még meg nem fizetett teljes tőkekintlévőséget (esedékes, késedelmes és még nem esedékes összesen, árfolyam-különbözet stb.) (c) annak járulékait (kamat, késedelmi kamat stb.) (d) a szerződésmódosítási és egyéb díjakat, továbbhárított költségeket (e) a biztosítónak meg nem fizetett vagy a lízingcég által az ügyfél helyett megfizetett biztosítási díjat, és az önrészt (f) az eszközzel kapcsolatos, a finanszírozó által esetlegesen az ügyfél helyett megfizetett közterheket, egyéb költségeket és a hatósági (korlátozó) bejegyzések lízingcéget terhelő nyilvántartásba vétele miatti díjakat, illetékeket, költségeket (g) a követeléskezelési díjat (h) a lízingcégnek az ügyfél tartozásának behajtása érdekében indított peres és nemperes, közjegyzői eljárásaink az illetékét, díját, perköltségét, jogtanácsosi vagy ügyvédi munkadíját (i) valamely szerződésnek, nyilatkozatnak a közokiratba foglalásának, vagy hiteles másolat készíttetésének a díját, amelyre vonatkozóan a számla a lízingcég részére lett kiállítva (j) az ügyfélnek a lízingcéggel szemben a finanszírozási vagy bármely biztosítéki szerződéssel összefüggésben keletkezett minden egyéb, a fentiekben nem felsorolt fizetési kötelezettségét.