Eseménynaptár
 
 

kezdő részlet

A lízingszerződésekben az első törlesztő részletet jelenti. Az első, vagy kezdő törlesztő részlet általában magasabb mint a többi. A kezdő részlet a kölcsön esetében alkalmazott saját erőnek felel meg. A magasabb kezdő részlet az ügyfél részvétele a finanszírozás kockázatában. Lakossági pénzügyi lízing esetében jogszabály írja elő a minimális kezdő részlet mértékét, ez forint finanszírozásban...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

kezelési költség

Kezelési költséget (vagy más terminológiákban adminisztrációs díjat, szerződéskezelési díjat) a lízingcég számítja fel különböző megbízások, tranzakciók során (mint például a kölcsön folyósítása). A költséget rendszerint az adminisztrációért, vagy épp a finanszírozási szerződéssel felmerülő adminisztráciért, kezeléséért számítják fel. A költség lehet egy fix összeg, amit az adott...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

kezesség

A kezesség személyi biztosíték, az ügyfél teljes vagyonán kívül a kezes teljes vagyona is fedezetül szolgál a jogosult részére. A kezes azt vállalja, hogy az eredeti kötelezett nemteljesítése esetén maga fog teljesíteni. A kezesség jogi értelemben egy szerződést biztosító járulékos mellékkötelezettség, amely egy másik kötelezettség teljesítését biztosítja. A kezes írásban vállalja az ügyfél...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

KHR

A Központi Hitelinformációs Rendszert [a továbbiakban: ?KHR?] ? korábbi elnevezéssel Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer [?BAR?] ? a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. [a továbbiakban: ?BISZ Zrt.? székhelye: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27., honlapja: www.bisz.hu] működteti. Működésének célja a hitelreferencia szolgáltatás, az, hogy a hitelszerződések teljesítésére vonatkozó adatok átvételén,...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

kiemelt közvetítő

A (többes) kiemelt közvetítő szolgáltatását csak a PSZÁF által kiadott tevékenységi engedéllyel végezheti. A kiemelt közvetítő a szolgáltatását a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára nyújtja, a pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

kintlévőség

A teljes tartozás (lásd ott) lejárt, már esedékessé vált tételei.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

kintlévőségkezelés

Lásd: követeléskezelés.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

kiszervezés

A kiszervezés (angolul outsourcing) vállalatok esetében egyes tevékenységeik szervezeten belüli megszűntetését jelenti, amelyeket a továbbiakban más, külső cégek végeznek el. A kiszervezés megvalósulhat úgy, hogy a társaság volt dolgozói alapítanak egy külső céget, ami továbbra is ellátja ugyanazokat a feladatokat. Másik esetben egy olyan cégre bízzák a tevékenységet, amely erre a részterületre szakosodott. A...

Kategória:   |   Ügyfél típus:

kivásárlás

lásd: előtörlesztés.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

KKV

A "kis- és középvállalkozás" szópár bevett rövidítése. Ez valójában valójában politikai fogalom, amelyet egy adott időpontban ismert gazdasági adatok és jellemzők alapján határoznak meg. A kis- és közepes méretű vállalkozások jelent?s része az alapanyagok, késztermékek, áruk felhasználása, átvétele révén függ a nagyobb cégekt?l. A kisebb vállalkozások részint beszállítói, részint termékei...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: