Eseménynaptár
 
 

kamattípus

A kamat típusa a kamatszámítás szerint lehet egyszerű vagy kamatosan kamatozó. A finanszírozási szerződés megkötését követő változásait tekintve (a) fix kamatozású - a kamat a futamidő alatt nem változik; (b) változó kamatozású - ahol a kamatmegállapítás módja és ideje a szerződésben rögzített, a kifizetendő kamat mértéke mindig csak az adott kamatperiódusra ismert, vagy (c) változtatható - ami alapján...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

kamatváltozás

Változó kamatozású finanszírozási termékek esetében, a szerződés kamata valamilyen báziskamathoz kötött, és a szerződéses kamat a báziskamat változását követi. Ilyen báziskamat lehet pl. háromhavi BUBOR. Ekkor a kamatváltozás háromhavi kamatperiódus alapján fog változni a BUBOR változásának függvényében

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

kárveszély

A kárveszély azt jelenti, hogy kit terhel egy eszköz, vagy ingatlan elpusztulásának, elveszésének, megsemmisülésének, sérülésének, meghibásodásának minden kockázata, amelyekért harmadik személy (károkozó) nem tehető felelőssé. Amíg a kárveszély az eladóról a vevőre nem szállt át, addig ezeket a kockázatokat az eladó viseli, és ezen események bekövetkeztekor nem követelheti a vevőtől a...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

keresztárfolyam

A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

késedelmi kamat

A késedelmi kamat a szerződésben meghatározott határidőn, esedékességen túli teljesítés következtében felszámított - a köznyelv szavaival élve - "büntető" kamat. A késedelmi kamat számításának módját és mértékét a törvényi rendelkezések alapján végzik el, vagy esetlegesen a szerződő felek el is térhetnek attól, ám azt a szerződésben rögzítik.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

készfizető kezes

Lásd: kezesség. A készfizető kezesi szerződésnek jellegzetessége, hogy a jogosult közvetlenül fordulhat a követelésének érvényesítése érdekében a készfizető kezes ellen. Igénye érvényesítésének nem feltétele, hogy a követelését a főkötelezettel szemben (akár a készfizető kezessel együttes perlés útján, akár önállóan) érvényesítse. A jogosultnak nincs olyan törvényi kötelezettsége, hogy...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

kezdő részlet

A lízingszerződésekben az első törlesztő részletet jelenti. Az első, vagy kezdő törlesztő részlet általában magasabb mint a többi. A kezdő részlet a kölcsön esetében alkalmazott saját erőnek felel meg. A magasabb kezdő részlet az ügyfél részvétele a finanszírozás kockázatában. Lakossági pénzügyi lízing esetében jogszabály írja elő a minimális kezdő részlet mértékét, ez forint finanszírozásban...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

kezelési költség

Kezelési költséget (vagy más terminológiákban adminisztrációs díjat, szerződéskezelési díjat) a lízingcég számítja fel különböző megbízások, tranzakciók során (mint például a kölcsön folyósítása). A költséget rendszerint az adminisztrációért, vagy épp a finanszírozási szerződéssel felmerülő adminisztráciért, kezeléséért számítják fel. A költség lehet egy fix összeg, amit az adott...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

kezesség

A kezesség személyi biztosíték, az ügyfél teljes vagyonán kívül a kezes teljes vagyona is fedezetül szolgál a jogosult részére. A kezes azt vállalja, hogy az eredeti kötelezett nemteljesítése esetén maga fog teljesíteni. A kezesség jogi értelemben egy szerződést biztosító járulékos mellékkötelezettség, amely egy másik kötelezettség teljesítését biztosítja. A kezes írásban vállalja az ügyfél...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

KHR

A Központi Hitelinformációs Rendszert [a továbbiakban: ?KHR?] ? korábbi elnevezéssel Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer [?BAR?] ? a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. [a továbbiakban: ?BISZ Zrt.? székhelye: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27., honlapja: www.bisz.hu] működteti. Működésének célja a hitelreferencia szolgáltatás, az, hogy a hitelszerződések teljesítésére vonatkozó adatok átvételén,...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély