Eseménynaptár
 
 

felmondás

A felmondás a másik félhez intézett olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a szerződést megszünteti. Ellentétben az elállással, felmondás esetében a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, így a már teljesített szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, az ellenszolgáltatás nélkül fizetett pénzösszeg pedig visszakövetelhető. A felmondás alapulhat a felek megállapodásán és jogszabályon. Szólhat azonnalra...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

finanszírozás

Valamely vállalkozáshoz, beruházáshoz, vételhez stb. szükséges pénzösszeg rendelkezésre bocsátása hitelnyújtás, lízing, értékpapír-kibocsátás vagy egyéb pénzügyi műveletek útján. Finanszírozáson tehát a tőke megszerzését értjük, függetlenül attól, hogy a tőkét milyen célra és milyen formában szerezzük meg. Pénzügy szakmai értelemben finanszírozási módok pl.: hitel, kölcsön, lízing,...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

finanszírozási ígérvény

A lízingcég által kiállított és cégszerűen aláírt nyilatkozat, melyben a lízingcég vagy visszavonhatatlanul, vagy bizonyos feltételek bekövetkezése esetén kötelezi magát arra, hogy a megkötendő finanszírozási szerződés alapján mekkora összeget fog folyósítani az ügyfélnek, vagy annak rendelkezése alapján más személynek (pl. szállítónak, eladónak).

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

finanszírozási kérelem

lásd: hitelkérelem

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

finanszírozó

A finanszírozó lízingcég elnevezése Hitelező kölcsön ügylet esetén. A Hitelező a kölcsönt az ügyfélnek kifejezetten és kizárólag abból a célból nyújtja, hogy az ügyfél a kölcsön felhasználásával az eszközt megvásárolja. A finanszírozó lízingcég elnevezése Lízingbeadó pénzügyi lízing (operatív lízing) esetén, amikor a Lízingbeadó az ügyfél által kiválasztott eszközt abból a célból...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória: lízinghitel piaci szereplő   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

finanszírozott eszköz

A finanszírozási szerződésben meghatározott, az ügyfél saját kockázatára és felelősségére kiválasztott, lízingügylet esetén a lízingcégnek megvásárlásra kijelölt lízingtárgy, kölcsönügylet esetén a kölcsön és az önerő felhasználásával az ügyfél által kiválasztott szállítótól megvásárlásra kerülő dolog.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

független állapotfelmérés

Olyan - általában igazságügyi szakértő által - elvégzett eszközvizsgálat, amely a lízingcég felkérésére történik az eszköz műszaki állapotának, esetlegesen piaci vagy likvidációs értékének felmérése illetve meghatározása céljából. Azért nevezik függetlennek, mert nem az eszköz értékesítő társaság végzi az értékelést, hanem a szakértő független az ügylettől.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

független ügynök

A független (többes) ügynök a közvetítői szolgáltatását több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában nyújtja anélkül, hogy a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára kötelezettséget vállalna, vagy a finanszírozási szerződést megkötné.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

függő ügynök

A függő ügynök a közvetítői szolgáltatását csak egy pénzügyi intézménynek - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában nyújtja anélkül, hogy a Finanszírozó nevében, javára és kockázatára kötelezettséget vállalna, vagy a finanszírozási szerződést megkötné.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

futamidő

Futamidőnek nevezzük a kölcsön folyósítása, lízing és bérlet esetén az átadás-átvétel napja és a lejárat közötti időtartamot. Három futamidőt szokás megkülönböztetni: (a) rövid lejáratú az 1 éven belüli (b) közép lejáratú az 1-5 év...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória: lízinghitel   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat