Eseménynaptár
 
 

árfolyamkülönbség

Jelentheti az adott deviza forintban kifejezett vételi és eladási árfolyamai közötti különbözet, vagy az adott deviza különböző időpontokban jegyzett árfolyamai közötti eltérést. Azonos értéknapon a vételi árfolyam alacsonyabb az eladási árfolyamnál. A deviza alapú finanszírozási szerződéseknél az árfolyam különbözet a szerződés kötéskori illetve az egyes díjrészletek esedékességkori árfolyam...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

árfolyamnyereség

Az alacsony vételi és magasabb eladási ár közötti különbözet, ami csak a befektetés pénzre váltásakor jelentkezhet tényleges nyereségként, addig csak potenciális (nem realizált) profit.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

árfolyamveszteség

A magasabb vételi és alacsonyabb eladási ár közötti különbözet amely csak akkor jelent realizált (tényleges) vesztességet, ha a befektetést készpénzre váltják.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

ÁSZF ( Általános Szerződési Feltételek)

Általános szerződési feltételnek minősül az a feltétel, amelyet az egyik fél több ügyféllel történő szerződés megkötése céljából egyoldalúan, előre meghatároz, és amelynek meghatározásában a másik fél nem működhetett közre. Általános szerződési feltételeket főként az úgynevezett blankettaszerződéseknél (például biztosítási szerződések, kölcsönszerződések, közüzemi szerződések,...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

átadás-átvételi jegyzőkönyv

Birtokbavételi jegyzőkönyv. A jogi szempontból sikeresen lebonyolított adásvételi ügylet befejező aktusa, az eszköz átvétele. A birtokbalépés a hatalomba vételt jelenti, amelyhez az a fontos joghatás fűződik, hogy ettől az időponttól kezdődően köteles a jogszerű birtokos viselni a dologgal kapcsolatos terheket (például a közüzemi díjakat), élvezheti annak valamennyi hasznát, ezért ennek az eseménynek a...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

átvállalás ("cedálás")

A finanszírozási szerződés harmadik fél által történő átvállalása eredményeképpen a lízingcég ügyfelének helyébe új személy lép, a régi ügyfél pedig szabadul a finanszírozási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése alól.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

bázispont

A bázispont a pénzügy területén használatos aritmetikai egység, a százalékpont 1/100-ad része. A bázispont leggyakoribb célja a százalékban kifejezett adatok különbségének megadása. Általában a pénzügyi eszközök értékének, kamatának változását szokás bázispontban kifejezni. Másik felhasználási területe: két pénzügyi termék értéke, kamata közötti különbség megnevezése. Százalékban...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

behajtás

Lásd: követeléskezelés

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

belső kamatláb

Belső kamatlábnak nevezzük azt a kamatlábat, amely esetében a nettó jövedelem és a beruházás jelenértéke megegyezik egymással.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

bérbeadó

Lásd: finanszírozó

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat