Eseménynaptár
 
 

kondíciók

Adott finanszírozási termék igénybevételével járó feltételek elnevezés, amelyeket az egyes lízingcégek saját hatáskörben, üzletpolitikai célkitűzéseik függvényében határozzák meg a a jogszabályok által megszabott keretek között.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

kondíciós lista

A lízingcégnek azon tájékoztatója, melyben közli a termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó díjait, jutalékait, és költségeit, esetleg a kamatait is. A legtöbb lízingcég legalább a honlapján közli a változásokat, illetve az aktuális kondíciós listáját

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

konstrukció

A konstrukció a szó szoros értelmében szerkezetet, elképzelést jelent. A köznyelvben valamilyen ajánlat feltételeit foglalja magába, például a kölcsön konstrukció tartalmazza a felvehető összeg mértékét, az ahhoz tartozó kamatot, a lehetséges futamidőt, a THM-et, stb.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

követelés

A követelések különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási, pénzügyi és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek az egyik fél által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez kapcsolódnak, valamint a különféle egyéb követelések, ideértve...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

közjegyzői okirat

Olyan a közjegyzőkről szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró okirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, amely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. A...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

közokirat

Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját....

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

közvetítői díj

A közvetítői díj egy adott ügylet után, finanszírozási szerződésenként kiszámított, minden olyan pénzben vagy természetben juttatott térítés, amelyet a közvetítő akár az ügyféltől, akár a lízingcégtől az ügyfél és a lízingcég között létrejött finanszírozási szerződés érvényes létrejöttéért és meghatározott esetekben annak teljesítéséért, illetve meghatározott időtartamig történő...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

közvetítői tevékenység

Pénzügyi szolgáltatás közvetítésére a kiemelt közvetítők, a függő ügynökök, a pénzforgalmi közvetítők (a függő közvetítők) és a többes kiemelt közvetítők, többes ügynökök, valamint az alkuszok (a független közvetítők) jogosultak. A pénzügyi közvetítőkre vonatkozó szabályozás egységesítésével a jogalkotó nyilván a fogyasztóvédelem erősítését kívánta szolgálni. A közvetítőkkel...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

lefoglalás

Végrehajtási vagy büntetőeljárás során a végrehajtó, vagy ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság, rendőrség a tényállás tisztázása, vagy tartozás fedezetének biztosítása érdekében jogosult valamely dolog birtokának a birtokos rendelkezése alóli elvonására. Amennyiben lefoglalásra végrehajtási eljárás során, a finanszírozott eszköz tekintetében kerül sor, és a lefoglalt dolognak az ügyfél a...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória: lízinghitel   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

lejárat

A lejárat egy szerződéses kötelemnek, vagy valamilyen jogviszonynak a végét jelenti. A lejárat napja az a dátum, amely időpontig az ügyfélnek a finanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeit (vagyis a tartozásait) meg kell fizetnie a lízingcég részére.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély