Eseménynaptár
 
 

zálogjog gépjárművön

A gépjárműre alapított zálogjog egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot terhelő jelzálogjogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartásba [gkZONY] való bejegyzésével jön létre. A gkZONY tárhelyén elhelyezett zálogszerződésbe a felek bármelyike által elektronikus formában megadott engedély alapján erre feljogosított személy elektronikus úton...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

zálogjog ingóságon

Ingó vagyontárgyak biztosítékként való lekötése kizárólag a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) nyilvántartásba vétele útján lehetséges, a vagyontárgy pontos megnevezésével illetve meghatározásával. Ingó zálogjogot a lízingcég elsődlegesen a zálogkötelezett tárgyi eszközeire telepít.

 • lakás
 • személyautó
Kategória: lízinghitel termék jog   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

zálogjog követelésen

Az ügyfélnek a teljes tartozása vagy annak meghatározott részének erejéig az ügyfél vagy valamely partnerével szembeni követelésére zálogjog alapítható. A zálogjog alapján, a finanszírozó értesítésének kézbesítését követően a zálogkötelezett partner a követelést kizárólag a zálogjogosult által az értesítésében megjelölt számú fizetési számlája javára teljesítheti. A lízingcég a fizetési...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

zálogjog vagyonon

A követelés biztosítékául a kötelezett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyona vagy annak meghatározott része is szolgálhat, a vagyont alkotó egyes dolgok, jogok meghatározása nélkül. Ebben az esetben a zálogjog kiterjed a kötelezett által a zálogszerződés hatályba lépte után szerzett valamennyi dologra és jogra is, attól az időponttól kezdve, hogy a kötelezett a...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

zálogjogosult

Az a természetes személy vagy jogi személy, akinek javára a jelzálog alapítása történik (az akinek követelését a zálogjog biztosítja). A jelzálogjog annak biztosítására szolgál, hogy a hitelező az általa nyújtott kölcsönt, és annak járulékait (kamat, kezelési költség, stb.) visszakapja. Ha a lízingcég által nyújtott finanszírozás biztosítékaként az ingatlant jelzálogjog terheli, akkor a lízingcég...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

zálogkötelezett

Az a természetes személy vagy jogi személy, aki a zálogtárggyal rendelkezhet (más néven dologi kötelezett). A jelzálogjog annak biztosítására szolgál, hogy a lízingcég az általa nyújtott finanszírozást, kölcsönt, és annak járulékait (kamat, kezelési költség, stb.) visszakapja. Zálogkötelezett az a személy, aki a finanszírozás visszafizetésének biztosítékaként felajánlja a tulajdonát képező ingatlant....

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

zárlati díj

A finanszírozási szerződés lejárat előtti lezárásával kapcsolatos díjak összefoglaló neve. Lásd: kezelési költség.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

zárt végű pénzügyi lízing

Zártvégű pénzügyi lízing esetében az eszköz tulajdonjoga az utolsó havi lízingdíj és az esetleges egyéb teljes tartozás megfizetését követően minden további külön jogcselekmény nélkül átszáll az ügyfélre.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • repülő
 • személyautó
Kategória: lízinghitel termék   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

ZONY

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) vezeti azon zálogkötelezettek nyilvántartását, akik tartozásuk biztosítására valamely ingó vagyontárgyukra zálogszerződést kötöttek. A nyilvántartásba vétel az adós neve alapján történik, aki természetes személy vagy jogi személy egyaránt lehet. A MOKK által működtetett rendszer közhitelű nyilvántartás, és abba bárki bármely közjegyző irodájában...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

Zrt

Zártkörűen működő részvénytársaság rövidítése. Zártkörűen működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, továbbá az a részvénytársaság is, amelynek a nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, illetve azokat a szabályozott piacról kivezették

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat