Eseménynaptár
 
 

váltó

Biztosíték típus, olyan fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír, amely szigorú alaki követelményekhez van kötve. Tartalmazza a kibocsátó nevét, a váltó szót a kiállítás nyelvén, a fizetési ígéretet, a fizetés helyszínét, dátumát, összegét, valutáját és a kedvezményezett nevét. Létezik saját váltó (a kibocsátó ígéri a fizetést) és idegen váltó (fizetési felszólítás harmadik...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

valuta

Valamely ország törvényes fizetési eszköze egy külföldi ország fizetési forgalmában. Kibocsátója a jegybank. A valuta megjelenési formái a készpénz, a bankjegyek és az érmék. V.ö:deviza.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás olyan nemperes eljárás, amelynek célja a bírósági ? vagy más hatósági ? határozat rendelkezéseinek akár állami kényszer útján való érvényre juttatása. Az állami kényszer els?sorban az adós vagyoni jogait korlátozhatja, kivételesen az adós személyiségi jogait is érintheti. A bírósági végrehajtást végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható okirat...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

végrehajtó

A végrehajtási jogszabályok és a bíróság rendelkezései szerint lefolytatja a jogerős bírósági határozaton alapuló követelések behajtására irányuló eljárást. Feladatai az adóssal szemben végrehajtási cselekmény foganatosítása, munkabér letiltása, ingóságok lefoglalása, zár alá vétele, a meghatározott türelmi idő elteltével annak elszállíttatása, a lefoglalt ingóság kereskedelmi forgalomban vagy...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

vélelem (pl. kézbesítési)

Valószínűsítés. A jog egy valószínű, de nem biztos tényt fogad el valósnak és ehhez fűz joghatás. Az egyszerű, megdönthető vélelem esetén a jogszabály lehetővé teszi az ellenbizonyítást (pl. kézbesítési vélelem, ártatlanság vélelme), míg megdönthetetlen vélelem esetén annak ellenére, hogy valaminek a valósága nem tény, nem lehetséges az ellenbizonyítás (pl. minden 14. év alatti személy...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

versengő szolgáltatás

A Hpt. közvetítőkre vonatkozó szabályozásának lényegi fogalma. Versengő szolgáltatásnak minősülnek (a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és...

 • lakás
 • személyautó
Kategória: lízinghitel termék   |   Ügyfél típus: Magánszemély

vételi árfolyam

A vételi árfolyam az az összeg, amelyért a bank megvásárolja a részére felkínált külföldi fizetőeszközt. A vételi és az eladási árfolyam különbözete a marge (marzs) vagy árfolyamrés, amely a bank kereskedő haszna.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

vételi jog

Ha a tulajdonos másnak (pl. a lízingcégnek) vételi jogot enged, a lízingcég a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást - a dolog és a vételár megjelölésével - írásba kell foglalni. A vételi jogot legfeljebb öt évre lehet kikötni. A határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik; az ezzel ellentétes megállapodás semmis. A bíróság a...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

visszavásárlási garancia

A visszavásárlási garancia esetén egy dolog (jármű) eladója arra vállal kötelezettséget, hogy a jövőben, a visszavásárlási garanciában meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, egy előre meghatározott vételáron visszavásárolja az eladott dolgot.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

visszlízing

A visszlízing a pénzügyi lízingnek azon speciális változata, amikor az ügyfél eladja a lízingcégnek a saját tulajdonában álló eszközt azzal a kikötéssel, hogy azt nyomban vissza is lízingeli, így ebben az esetben az ügyfél egyben az eszköz szállítója is (ún. ?sale and lease...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória: lízinghitel termék   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat