Eseménynaptár
 
 

ügyfél

Kölcsönügylet esetén elnevezése Adós, akinek a kölcsönt a lízingcég nyújtja. Lízingügylet esetén Lízingbevevő, akinek az eszközt pénzügyi vagy operatív lízingbe adja, bérleti szerződés esetén a Bérlő. Ügyfél továbbá bizonyos szabályok...

 • általános gép
 • busz
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória: lízinghitel   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

ügyfél-azonosítás

Az ügyfél-átvilágítás során a lízingcég az alábbi okiratok (okmányok) bemutatását köteles megkövetelni az ügyféltől: (a) belföldi természetes személy esetén személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, (b)...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

ügyféltudakozvány

A természetes személy, vagy a vállalkozás képviseletére jogosult személy bármely bank, lízingcég bármely telephelyén úgynevezett ügyféltudakozványt kezdeményezhet. A kérés továbbítása után a KHR létrehozza az ügyféltudakozvány válaszát, amelyet a BISZ Zrt. postai úton, dupla borítékban eljuttat a lízingcéghez, aki a belső zárt borítékot az ügyféltudakozvány igénylőjéhez továbbítja. Ez a belső...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

ügyleti kamat

A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt a tulajdonos helyett ő hasznosítja.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

ügynök

lásd: közvetítő.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

ügyviteli költség

lásd: kezelési költség.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

üzembentartó

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerint az üzembentartó a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű szerződés (pl. lízingszerződés) vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a jármű - nyilvántartásba bejegyeztek. Az üzembentartó ? e jogának a jármű tulajdonosa által egyoldalú nyilatkozattal megtett visszavonásig ? a jármű forgalomban tartásával, közúton való...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

üzleti titok

Az üzleti titok körébe tartozik minden olyan fontos tény, információ, adat és megoldás, amelynek titokban maradásához a cégnek és partnereinek méltányolható érdeke fűződik, és amelyet üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titkot képezhetnek például a műszaki eljárások, a gyártási módok, forgalmazási tervek, a know-how, a...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

üzletszabályzat

A lízingcég köteles a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételeit üzletszabályzatba foglalni. A hitel- és a kölcsönszerződés általános szerződési feltételeit magában foglaló üzletszabályzatnak tartalmaznia kell legalább (a) a pénzügyi intézmény teljes nevét, a tevékenységi engedély számát és dátumát, (b) azt, hogy változtatható-e,...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély