Eseménynaptár
 
 

Takarnet

Elektronikus, internetes ingatlan-nyilvántartási rendszer, amelyből e-hiteles tulajdoni lap másolatok lekérdezhetőek. Ellenőrizhetőek az ingatlanok tulajdoni viszonyai, terhei, egyéb bejegyzései. Használatához ismerni kell a keresett ingatlan földhivatali nyilvántartási rendszerében bejegyzett helyrajzi számát és ott bejegyzett természetbeni címét.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

tartós bérlet

lásd: bérlet.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

tartozáselismerő nyilatkozat

A tartozáselismerő nyilatkozat a kötelezettnek a jogosulthoz intézett (egyoldalú, címzett) írásbeli nyilatkozata, ami oly módon erősíti meg a szerződést, hogy a bizonyítási terhet a jogosult javára és a kötelezett terhére megváltoztatja. Ezt követően a tartozáselismerőt terheli annak bizonyítása, hogy tartozása nem áll fenn, bírósági úton nem érvényesíthető, vagy a szerződés érvénytelen .

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

teljes bizonyító erejű magánokirat

Az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el, feltéve, ha (a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy (b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító az okiratot előttük írta alá vagy az aláírást magáénak ismerte el (az aláírás mellett a...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

Teljes tartozás

Esetenként pontosan meghatározott időpontban az ügyfélnek a lízingcéggel szemben fennálló valamennyi tartozása, amely magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan: (a) beszerzési költségek és közterhek (b) az ügyfél által még meg nem fizetett teljes tőkekintlévőséget (esedékes, késedelmes és még nem esedékes összesen, árfolyam-különbözet stb.) (c) annak járulékait (kamat, késedelmi kamat stb.) (d)...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

tényleges tulajdonosi nyilatkozat

A pénzmosási törvény értelmében a lízingcég minden ügyfele köteles a lízingcég részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonosa nevében, illetőleg érdekében jár el a finanszírozóval kötött szerződéses jogviszony keretében.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

terhelhetőségi vizsgálat

A lízingcég a hitelbírálat során megvizsgálja, hogy az adott ügyfélnek milyen mutató számai lesznek a finanszírozás igénybevételét követően, várhatóan tudja-e fizetni a törlesztő részleteket a rendelkezésre álló forrásból.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély

termék

Termék mindaz, ami a piacon felhasználás vagy fogyasztás céljából felkínálható, s amely valamilyen szükségletet vagy igényt elégít ki. Pénzügyi szempontból termékeknek az egyes pénzügyi szolgáltatások egyedi elnevezései minősülnek:pl. személyi kölcsön, lízing, jelzáloghitel.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

THM

Komplex mutató, amely megmutatja, hogy egy adott finanszírozás ténylegesen mennyibe kerül az ügyfélnek. A THM a kamatlábon kívül tartalmazza a finanszírozással kapcsolatos egyéb költségeket is, mint például a kezelési költség, a rendelkezésre tartási jutalék, a folyósítási jutalék. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján valamennyi lakossági kölcsön, és fogyasztónak minősülő pénzügyi lízing...

  • lakás
  • személyautó
Kategória: lízinghitel   |   Ügyfél típus: Magánszemély

törlesztő részlet

lásd: havi díj. A kölcsön ügyletek esetén a futamidő alatt rendszeresen fizetendő havi díj.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély