Eseménynaptár
 
 

saját rész

lásd: önerő.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

swap

A swap olyan árfolyamüzlet, mely egy adott deviza azonnali eladását/vételét és egy időben ugyanannak a devizaösszegnek a határidős vételét/eladását jelenti: azonnali ügylet (spot) + határidős ügylet (forward) = devizacsere-ügylet (swap).

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

SWIFT kód

omatizálása, gyorsítása. Maga a SWIFT név a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) nevének rövidítéséből származik. A kód felépítése: 8 vagy 11 karakterből áll: 4 karakter alkotja az országot, 2 karakter tartalmazza az ország ISO azonosítóját, 2 karakter határozza meg az adott bank helyét, 3 opcionális karakter jelölhet...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

szállító (eladó)

Az a természetes személy, gazdálkodó vagy egyéb szervezet, amelyet az ügyfél választott ki, és amelytől kölcsönügylet esetén az ügyfél, lízingügylet esetén a lízingcég megvásárolja az eszközt, függetlenül attól, hogy az a fő tevékenységét illetően eszköz kereskedelmével foglalkozik-e vagy sem illetve, hogy eszköz forgalmazására vonatkozóan rendelkezik-e engedéllyel vagy sem.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

számlatípusok

A leggyakrabban előforduló számlatípusok: (a) pénzforgalmi vagy fizetési zámla, amely az ügyfél folyamatos gazdálkodásához szükséges pénzeszközök kezelésére szolgál, (b) betétszámla, amelyen az ügyfél meghatározott id?re szabad pénzeszközeit helyezheti el magasabb kamat ellenében, (c) elkülönített számla külön célra elkülönített pénzeszközök kezelésére, (d) hitelszámlák, az ügyfelek részére...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

szavatosság

Ismert fogalom a szavatosság és a jótállás. Mindkettő ugyanazt a célt szolgálja: az eladó helytáll (felel) azért, hogy a vevőnek a szerződés alapján a célra alkalmas, megfelel, hibátlan árut, terméket ad át. A szavatosság lényegében a hibátlan teljesítésért, azaz hibátlan dolog, termék átadásáért való helytállás kötelezettsége. A szavatosság mindig a törvényen alapul, szabályait a Ptk. tartalmazza. A...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

széljegy

A földhivatali benyújtáskor a beadványt érkeztetik, és az iktatószámot érkezés sorrendjében vezetik fel a tulajdoni lapra (ez a széljegy). A széljegy röviden utal a beadvány tartalmára, és egyúttal tanúsítja az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását. A kérelem elutasítása, illetve a változás bejegyzése esetén a széljegy törlésre kerül.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

személyi kötelezett

Az a természetes személy vagy jogi személy, aki a felvenni kíván hitelt visszafizeti (akinek a követelést teljesítenie kell). A jelzálogjog annak biztosítására szolgál, hogy a lízingcég az általa nyújtott kölcsönt, és annak járulékait (kamat, kezelési költség, stb.) visszakapja. A személyi kötelezett és a dologi kötelezett általában ugyanaz a személy, de lehet más-más személy is. A személyi kötelezett...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

szerzési jutalék

A közvetítők díját két részre kell osztani, az egyik a szerzésért, a másik a szerződés fenntartásáért jár, a kettő aránya a kölcsön jellegétől függ. A szerzési jutalék a szerződés létrejöttééért, míg a fenntartási jutalék annak meghatározott időpontig történő fennállásáért jár. A szerzési jutalék akkor jár a közvetítőnek, ha a lízingcég megkezdte a maga szolgáltatását. A finanszírozási...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

szerződéskezelési díj

v.ö. Kezelési költség.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély