Eseménynaptár
 
 

pari passu (egyenrangúság elve)

Ha az ügyfél több finanszírozóval van kapcsolatban, akkor az arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy az egyik pénzügyi intézménytől igénybe vett finanszírozás biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi illetve jogi helyzetet ezen a másik pénzügyi intézményeknek.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

pénzforgalmi közvetítő

A pénzforgalmi intézmény részére végzett közvetítői tevékenység.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

pénzforgalmi számla

Az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

pénzforgalmi szolgáltatás

Pénzforgalmi szolgáltatás a fizetési számlára történő készpénzbefizetést, vagy arról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. bankkártya) - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz - kibocsátása,...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

pénzforgalmi szolgáltató

Az a hitelintézet (bank), elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

pénzforgalom

A pénzforgalom a pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összessége.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

pénzkölcsönnyújtás

A Hpt. értelmében pénzkölcsönnyújtás (a) a hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni; (b) követelésnek - az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megvásárlása, megelőlegezése (ideértve...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

pénzletét

lásd: óvadék.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

pénzmosás

A pénzmosás egy olyan tevékenység, amely során az illegálisan, rendszerint a feketegazdaságból származó jövedelmet különböző módszerek segítségével legális vagyonná alakítják át. A pénzmosás célja, hogy az illegális jövedelem eredetét azonosíthatatlanná tegyék, azt legális forrásként tüntessék fel. A pénzmosás három fázisra bontható: (a) elhelyezés: az összegyűlt illegális eredetű pénz...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

pénzügyi intézmény

Pénzügyi intézmény egyrészt a hitelintézet másrészt a pénzügyi vállalkozás. Pénzügyi szolgáltatást kizárólag pénzügyi intézmény végezhet.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat