Eseménynaptár
 
 

lakáscél

Lakás céljára létesítettnek és ilyenkénti feltüntetésre váró ingatlannak a használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlan minősül. A Hpt. értelmében lakáscél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása is.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély

lakóingatlan

A lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban (a) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan - ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki - a hozzá tartozó földrészlettel, vagy a (b) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese. Vö.: lakáscél.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

lakossági ügyfél

lásd: fogyasztó.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély

leányvállalat

A leányvállalat egy másik, jelentősebb társasággal (anyavállalat) szoros, elősorban a tőke, a stratégiai döntések, vezetők személye tekintetében függő kapcsolatban álló társaság.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

lefoglalás

Végrehajtási vagy büntetőeljárás során a végrehajtó, vagy ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság, rendőrség a tényállás tisztázása, vagy tartozás fedezetének biztosítása érdekében jogosult valamely dolog birtokának a birtokos rendelkezése alóli elvonására. Amennyiben lefoglalásra végrehajtási eljárás során, a finanszírozott eszköz tekintetében kerül sor, és a lefoglalt dolognak az ügyfél a...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória: lízinghitel   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

lejárat

A lejárat egy szerződéses kötelemnek, vagy valamilyen jogviszonynak a végét jelenti. A lejárat napja az a dátum, amely időpontig az ügyfélnek a finanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeit (vagyis a tartozásait) meg kell fizetnie a lízingcég részére.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

lejárt követelés

Egy követelés akkor lejárt, ha eltelt az a határidő, ami alatt azt késedelem, és így mindenféle hátrányos jogkövetkezmény nélkül azt az ügyfél megfizethette volna. V.ö.: esedékesség.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

lemondó nyilatkozat

Jellemzően ingatlan finanszírozás esetében alkalmazott fogalom, az adott ingatlan finanszírozása előtt kéri a lízingcég azokat a nyilatkozatokat, amelyek az ingatlan finanszírozásához szükségesek. Pl: elővásárlási jogról lemondás, haszonélvezeti jogról való lemondás.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

lezárás

A finanszírozási szerződés teljes körű megszüntetése (előtörlesztése), az ügyfél valamennyi, lejárt és még nem lejárt tartozásának a maradéktalan megfizetésével. Szokás még kiváltásnak, kivásárlásnak is nevezni. A lezárásért az ügyfél általában díjat köteles fizetni a lízingcégnek.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

LIBOR

Londoni bankközi piac adott devizában irányadó hitelkamatlába. Beszélhetünk font-LIBOR-ról, dollár-LIBOR-ról stb.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély