Eseménynaptár
 
 

járulékos költség

Járulékos költségeknek nevezzük azokat az egyéb költségeket, amelyek egy finanszírozás igénybevételekor adódnak. Ezen költségek köre és mértéke a hitel típusától függően változhat. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: értékbecslési költség, hitelbírálati díj, közjegyző díja, folyósítási jutalék, illetékek díja, devizahitelnél az átváltási költségek. Emellett nem csak hiteleknél...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

jegybank

A jegybank, más néven központi bank egy adott ország vagy országcsoport monetáris politikájáért felelős intézmény. Legfontosabb feladata általában a fizetőeszköz értékének megőrzése, ez a mai modern jegybankok esetében leggyakrabban az infláció alacsony szinten tartását, az árak stabilitásának biztosítását jelenti. Magyarország jegybankja a Magyar Nemzeti Bank.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamatnak nevezzük azt a kamatlábat, amelyet az adott ország jegybankja határoz meg a gazdasági és pénzpiaci eseményeket figyelembe véve. Az alapkamat leginkább az inflációt igyekszik befolyásolni (és ezzel együtt az árstabilitást), valamint a pénzügyi stabilitás fenntartását. Emellett fontos szerepe van a hitelkínálat meghatározásában is. A jegybank az alapkamat mértékében fizet a kereskedelmi bankok...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

jelenérték

Lásd: diszkontálás

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

jelzáloghitel

Olyan hitel, amelynek fedezetét az adós által felajánlott valamilyen jelzálogtárgy jelenti (hangsúlyozni kell, hogy jelzálog alapítása történik).

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély

jelzálogjog ingatlanon

Olyan dologi biztosíték, amely akár az ügyfél, akár harmadik személy ingatlanára alapítható. A jelzálogjog jogosultja nem szerzi meg a zálogul lekötött tárgy birtokát, azaz a zálogtárgy továbbra is a zálogkötelezett birtokában marad, aki jogosult a dolog rendeltetésszerű használatára, köteles azonban annak épségét megőrizni. A finanszírozási szerződés felmondása után a zálogtárgyat végrehajtásban vagy...

Kategória:   |   Ügyfél típus:

jogvesztés kikötése

Jogvesztés kikötése esetén az a fél, aki felelős a szerződésszegésért, elveszít valamely jogot vagy kedvezményt, amely őt a szerződés alapján egyébként - a szerződésszegés hiányában - megilletné. Jogvesztést csak írásban lehet kikötni, és ha az a kötelezettet túlságosan sújtaná, a bíróság a joghátrányt mérsékelheti . Leggyakoribb esete a részletfizetési kedvezmény elvesztése, ha a vevő egy...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

jótállás

Ismert fogalom a szavatosság és a jótállás. Mindkettő ugyanazt a célt szolgálja: az eladó helytáll (felel) azért, hogy a vevőnek a szerződés alapján a célra alkalmas, megfelel, hibátlan árut, terméket ad át. A szavatosság lényegében a hibátlan teljesítésért, azaz hibátlan dolog, termék átadásáért való helytállás kötelezettsége. A szavatosság mindig a törvényen alapul, szabályait a Ptk....

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

jóváírás

Jóváírás több területen használatos fogalom. Banki terminológiában: a számlán levő pénzösszegben bekövetkező emelkedés. Számviteli terminológiában: az eszköz, vagy forrásoldal értékében bekövetkezett növekedés. Adózási terminológiában: a kiszámított adót csökkentő tételeket nevezik adójóváírásoknak. Az igénybe vehető jóváírások számát és mértékét törvényileg szabályozzák.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

jövedelem

A magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze, vagy törvényben elismert költségekkel csökkentett része, vagy annak törvényben meghatározott hányada.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély