Eseménynaptár
 
 

egyenleg

Az összes követelés és az összes tartozás különbségét egyenlegnek nevezzük. Kölcsönügylet esetén ez az ügyfél esedékes tartozásának és befizetéseinek összessége (különbözete).

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

eladási árfolyam

Az eladási árfolyam pedig az az összeg, amelyért a bank értékesíti a külföldi fizetőeszközt. A vételi és az eladási árfolyam különbözete a marge (marzs) vagy árfolyamrés, amely a bank kereskedői haszna.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

elállás

Az elállás a másik félhez címzett olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a szerződést felbontja úgy, hogy szerződés megkötése előtti helyzet visszaállításának van helye. Az elálláshoz fűződő joghatások a jognyilatkozat közlésével beállnak, ezért a nyilatkozat - a másik fél hozzájárulása nélkül - általában vissza sem vonható. Mivel az elálláshoz igen szigorú jogkövetkezmények fűződnek és...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

ellenjegyzés

Egyes okiratok érvényességi kelléke. Az okirat ellenjegyzésével például az ügyvéd bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és az okiratban megjelölt fél az iratot előtte írta alá, illetőleg aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

előfinanszírozás

Előfinanszírozás valósul meg, ha a finanszírozó az eszköz beszerzéséhez nyújtott finanszírozásának teljes összegét a szállító vagy az ügyfél részére az eszköznek az ügyfél részére történő átadás-átvétele előtt fizeti meg. Előfinanszírozás esetén a lízingcég jogosult előfinanszírozási kamatot vagy díjat felszámítani, amelynek mértékét a finanszírozási szerződés vagy külön...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

előtörlesztés

Az ügyfél élhet a határidő (lejárat) előtti részleges törlesztés (betörlesztés) vagy végleges teljesítés (végtörlesztés) jogával. Ilyen törlesztés vagy teljesítés esetén a hitelnyújtó köteles a hiteldíjat arányosan csökkenteni. A jelzáloghiteleknél viszont szinkronban kell lenniük a hitelek és a jelzáloglevelek futamidejének, ezért rendszerint csak meghatározott idő elteltével, különdíj...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

előtörlesztési díj

Előtörlesztési költség alatt a lízingcég által a finanszírozási szerződésének lejárata előtti, annak részleges vagy teljes visszafizetésekor felszámított költségét értjük. Díjszabása lízingcégenként eltérő.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

elővásárlási jog

Elővásárlási jog esetén, ha az eladó el kívánja adni a dolgát, az ajánlatot az elővásárlási jog jogosultjával is közölnie kell, és ha a jogosult ezt elfogadja, a szerződést köteles vele megkötni. Elővásárlási jog szerződésen vagy jogszabályon alapulhat. A szerződésen alapuló elővásárlási jog kizárólag az adásvétel jogcímén történő tulajdonátruházás esetén gyakorolható Elővásárlási jog...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

elsődleges biztosíték

Valamilyen finanszírozási ügylet fedezetéül bevont tárgyi vagy egyéb biztosíték arra az esetre, amikor az ügyfél nem tudja vagy nem akarja teljesíteni fizetési kötelezettségét. Nem fizetés esetén a lízingcég az elsődleges biztosíték értékesítéséből kísérli meg követelését kiegyenlíteni. Eszközvásárlási kölcsön, illetve lízing ügyletek elsődleges fedezete maga a finanszírozott eszköz. Abban az...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

engedményezés

Finanszírozás esetén gyakori, hogy az ügyfél a lízingcégre engedményezi a saját partnerétől várt összeget, amit a lízingcég beszámít az ügyfél felé fennálló tartozásába. Engedményezéssel ugyanis a jogosult másra ruházza a követelését. Az engedményezés eredményeképp alanyváltozás következik be a jogosulti oldalán: az eredeti jogosult (engedményező) helyére belép az engedményes, a jogviszony az...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat