Eseménynaptár
 
 

deficit

A deficit veszteséget, hiányt jelent. A pénzügyi-számviteli értelmezésében a deficit a bevételt túllépő kiadások következtében kialakuló hiányt jelenti.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

deviza

A nemzetközi elszámolásokban a készpénzt helyettesítő fizetési eszközök gyűjtőneve. A deviza valamely külföldi valutában kitöltött fizetési okmány, a nemzetközi forgalomban szereplő fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír.; minden külföldi helyen, külföldi valutában kifizetendő fizetési utalvány; külföldön fizetendő követelés vagy tartozás. Megjelenési formái a bankszámlapénz és egyéb pénzügyi...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

deviza bázisú hitel

Akkor beszélünk devizabázisú, vagy deviza alapú finanszírozásról, ha finanszírozott összeg és a havidíjak nem magyar forintban, hanem valamilyen más pénznemben vannak nyilvántartva.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

díj

A lízingcég által nyújtott, vagy az ügyfél érdekében, miatt igénybe valamely szolgáltatás ellenértéke. Pl hitelbírálati díj, szerződésmódosítási díj, szerződéslezárási díj, egyenlegközlő díja, követeléskezelési díj stb.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

diszkont kamatláb

Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át. Erre azért van szükség, mert a különböző időpontban esedékes pénzösszegek jelen-, illetve jövőértéke különbözik.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

diszkontálás

A diszkontálás vagy más szóval jelenérték (angolul "present value", rövidítve PV) számítás lényege: a jövőben esedékes pénzösszegek jelenbeli értékének meghatározása. Ekkor azt számítjuk ki, hogy a mekkora összeget kellene a jelenben adott hozam mellett befektetni, hogy egy konkrét jövőbeli időpontban az általunk kívánt összeg rendelkezésünkre álljon. A diszkontálás a kamatszámítás fordított...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

dologi kötelezett

Az a természetes személy vagy jogi személy, aki a zálogtárggyal rendelkezhet (más néven zálogkötelezett). A jelzálogjog annak biztosítására szolgál, hogy a lízingcég az általa nyújtott kölcsönt, és annak járulékait (kamat, kezelési költség, stb.) visszakapja. A dologi kötelezett az a személy, aki a felvenni kívánt kölcsön visszafizetésének biztosítékaként felajánlja a tulajdonát képező ingatlant....

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély