Eseménynaptár
 
 

casco biztosítás

A casco biztosítás önkéntes vagyonbiztosítás, amely a biztosított járműben keletkezett károk megtérítésére terjed ki. Az alapbiztosítás a töréskár, elemi kár, tűzkár, üvegkár, amely általában kiegészül a lopás, és egyéb választható kockázatokkal. Az autó-casco a legismertebb, de van hajó-casco, légijármű-casco stb. is.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

cash-flow

Olyan mérleg, amely a pénzeszközökben bekövetkezett változásokat mutatja be.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

CDS (credit default swap)

Az országkockázati felár változása v.ö.: országkockázati felár.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

cégszerű aláírás

Egy gazdasági társaság cégnyilvántartásban szereplő, törvényes képviseletére jogosult személy(ek)nek a társaság nevében, a közjegyző vagy ügyvéd által készített aláírási címpéldányban (aláírásmintában) foglaltak szerint teljesített aláírása, amely a társaság előírt, előnyomott (pecsételt) illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

céltartalék

A számviteli törvény szerint, az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni ? a szükséges mértékben ? azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

csőd

A csőd egy fizetésképtelen vállalkozás esetében egy olyan helyzetet jelent, amikor az adós és hitelezői független segítővel próbálják az adósságokat átütemezni és a fizetőképességet helyreállítani, ezáltal az adós megszűnését megakadályozni. A csődeljárás eredménytelensége felszámolásáshoz vezet.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

csoport (pénzügyi)

A vállalatcsoporttá történő összekapcsolódásnak alapvetően két formáját különíthetjük el. Az egyik a tőkekapcsolatokon alapszik, amikor is az anyavállalat részben vagy egészben tulajdonosa leányvállalatainak, a másik pedig termelési-szolgáltatási kapcsolatok néven összegezhető, és a hálózatok legkülönbözőbb formái bontakoznak ki belőle. A tulajdonosi tőkekapcsolatok által összekapcsolt cégcsoportok...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

csoportos beszedési megbízás

Olyan beszedési megbízás, mely során a számlatulajdonos (jogosult) megbízza a bankot, hogy az azonos jogcímen kötegelve benyújtott beszedési megbízások alapján a bank a számlája javára és a kötelezettek bankszámláinak a terhére meghatározott összeget szedjen be. Klasszikus megjelenési formája a közüzemi (gáz, víz, áram), távközlési (mobil, telefon, internet) és egyéb (pl. biztosítás) szolgáltatások...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély