Eseménynaptár
 
 

bank

A bank a pénzügyi intézmények két típusa közül az egyik, az "univerzális" hitelintézet, amely teljes körű pénzintézeti tevékenységet végez az ügyfélkör korlátozása nélkül, míg az egyéb pénzügyi intézmények csak meghatározott tevékenységet végezhetnek (pl. takarékpénztárak, lízingcégek). Lásd: pénzügyi szolgáltatás.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

bankfelügyelet

A pénzügyi intézmények, és pénzügyi szolgáltatást végzők állami felügyelete, melynek célja a prudenciális szempontok érvényesítése a bankok gazdálkodásában, és a nagyméretű, pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzügyi válságok kialakulásának megakadályozása. Magyarországi szerve a PSZÁF, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

bankgarancia

A bankgaranciát bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik finanszírozótól hitelt, vagy üzleti partnereiktől halasztott fizetés mellett egyéb szolgáltatást, árut kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bank szerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

bankköltség

A bank által a számla kezelésével kapcsolatosan, valamint a számlatulajdonos megbízásainak teljesítése után felszámolt díj, jutalék, költség együttes elnevezése.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

bankszámla

Bankszámlaszerződéssel a bank kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti. A bankszámla nem azonos a folyószámlával. A folyószámla...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

Bankszövetség

A Magyar Bankszövetség a hitelintézeti szektor működését és fejlődését segítő közgazdasági és jogi szabályozási keretek kialakítása, továbbá más szektorokéval azonos versenyfeltételek biztosítása érdekében létrejött egyesület. A Bankszövetség ellátja a tagjai közös érdekeinek képviseletét, érvényesítését és védelmét, figyelemmel kíséri a gazdaságpolitika, ezen belül a költségvetési és...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

banktitok

Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

BAR

Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, jelenlegi neve: Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR).

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély

bázispont

A bázispont a pénzügy területén használatos aritmetikai egység, a százalékpont 1/100-ad része. A bázispont leggyakoribb célja a százalékban kifejezett adatok különbségének megadása. Általában a pénzügyi eszközök értékének, kamatának változását szokás bázispontban kifejezni. Másik felhasználási területe: két pénzügyi termék értéke, kamata közötti különbség megnevezése. Százalékban...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

beépített casco biztosítás

Amennyiben az eszközre a biztosítást az ügyféllel történő előzetes megállapodás alapján a lízingcég köti meg a biztosítóval, akkor a lízingcég a biztosítás részletes feltételeit tartalmazó biztosítási ajánlat vagy nyilatkozat átadásával egyidejűleg tájékoztatja az ügyfelet a biztosítás alapvető feltételeiről. Ebben az esetben a biztosítás díját ? mint közvetített szolgáltatás díját - az...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat