Eseménynaptár
 
 

beszerzési költség

A beszerzési árba (beszerzési költségbe) azok a ráfordítások tartoznak, amelyek az eszköz (termék) megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba kerülésig felmerülnek és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók. Így pl. a számla szerinti engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, a szállítási, rakodási költség, a közvetítői költség, a bizományi...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

bevétel

A bevétel gyűjtőfogalom, amelybe a következők tartoznak: (a) árbevétel: a naptári évben értékesített termékek, anyagok, áruk és teljesített szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéke (a teljesítés időszakában elszámolva); (b) egyéb bevételek: olyan, az árbevétel részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek és nem minősülnek sem a...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

bianco

Üres, kitöltetlen okmány (pl. csekk, váltó), formanyomtatvány, vagy más dokumentum stb.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

BIRS

A BUBOR kamatfixinghez hasonlóan létezik éven túli kamatfixing, ez a Budapest Kamatswap Fixing (Budapest Interest Rate Swap ? BIRS). A Magyar Nemzeti Bank összegyűjti a hazai kamatjegyző bankoktól az ajánlati és kínálati kamatswap középértékeket (úgynevezett mid-swapok) és elkészíti ezek számtani átlagaként a napi BIRS kamatfixinget. A jegyzett futamidő 2-től 15 évig terjed, bázisa a 6 havi BUBOR. A fő devizák...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

birtokbavételi jegyzőkönyv

Lásd: átadás-átvételi jegyzőkönyv.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

biztosítás

Az egyes jövőbeni események bekövetkezésének lehetőségét veszélynek nevezzük. Ha az előre nem látható esemény gazdasági hátránnyal, vagyoni veszteséggel jár, akkor kárról beszélünk. A kockázat elleni védekezés történhet: kármegelőzéssel és tartalékolással. A tartalékolás megvalósulhat természetben és pénzformában. A pénzforma szervezhető egyéni és intézményes formában. Az egyéni...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

Biztosítási díjtarifa

Kötelező biztosításra vonatkozó fogalom, és a külön rendeletben meghatározott gépjármű-kategóriánként, és - a flotta kivételével - bonusmalus osztályonként, egy meghatározott naptári évre vonatkozóan a biztosító által megállapított alapdíjak és a díj meghatározásánál alkalmazható valamennyi korrekciós tényező összessége.

 • flotta
 • haszonjármű
 • kishaszonjármű
 • személyautó
Kategória: biztosítás   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

biztosítási esemény

A biztosítási szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár. Biztosítási esemény lehet valamilyen károsító esemény (törés, betörés, tűz stb.), halál vagy meghatározott időpont elérése (életbiztosítás), testi sérülés, rokkantság (baleset-biztosítás).

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

biztosítási fedezet

A biztosítási szerződésben rözített maximális összeg amely a biztosítási esemény bekövetkezése esetében a biztosító a károsult vagy a kedvezményezett felé teljesít (kifizet).

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

biztosíték

Biztosíték minden olyan dolog vagy jog, amely szerződés vagy jogszabályi rendelkezés alapján az ügyfélnek a lízingcég felé fennálló kötelezettségének teljesítését biztosítja. Biztosítéki szerződés az a lízingcég által elfogadott tartalommal és formában létrejött megállapodás, amely a biztosítéknyújtó mint fedezetet adó kötelezett és a lízingcég mint jogosult között jön létre, így...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat