Eseménynaptár
 
 

bankfelügyelet

A pénzügyi intézmények, és pénzügyi szolgáltatást végzők állami felügyelete, melynek célja a prudenciális szempontok érvényesítése a bankok gazdálkodásában, és a nagyméretű, pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzügyi válságok kialakulásának megakadályozása. Magyarországi szerve a PSZÁF, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

bankgarancia

A bankgaranciát bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik finanszírozótól hitelt, vagy üzleti partnereiktől halasztott fizetés mellett egyéb szolgáltatást, árut kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bank szerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

bankköltség

A bank által a számla kezelésével kapcsolatosan, valamint a számlatulajdonos megbízásainak teljesítése után felszámolt díj, jutalék, költség együttes elnevezése.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

bankszámla

Bankszámlaszerződéssel a bank kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti. A bankszámla nem azonos a folyószámlával. A folyószámla...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

Bankszövetség

A Magyar Bankszövetség a hitelintézeti szektor működését és fejlődését segítő közgazdasági és jogi szabályozási keretek kialakítása, továbbá más szektorokéval azonos versenyfeltételek biztosítása érdekében létrejött egyesület. A Bankszövetség ellátja a tagjai közös érdekeinek képviseletét, érvényesítését és védelmét, figyelemmel kíséri a gazdaságpolitika, ezen belül a költségvetési és...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

banktitok

Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

BAR

Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, jelenlegi neve: Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR).

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély

bázispont

A bázispont a pénzügy területén használatos aritmetikai egység, a százalékpont 1/100-ad része. A bázispont leggyakoribb célja a százalékban kifejezett adatok különbségének megadása. Általában a pénzügyi eszközök értékének, kamatának változását szokás bázispontban kifejezni. Másik felhasználási területe: két pénzügyi termék értéke, kamata közötti különbség megnevezése. Százalékban...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

beépített casco biztosítás

Amennyiben az eszközre a biztosítást az ügyféllel történő előzetes megállapodás alapján a lízingcég köti meg a biztosítóval, akkor a lízingcég a biztosítás részletes feltételeit tartalmazó biztosítási ajánlat vagy nyilatkozat átadásával egyidejűleg tájékoztatja az ügyfelet a biztosítás alapvető feltételeiről. Ebben az esetben a biztosítás díját ? mint közvetített szolgáltatás díját - az...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

behajtás

Lásd: követeléskezelés

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély