Eseménynaptár
 
 

Lízingszövetség

A Magyar Lízing és Finanszírozó Társaságok Szövetsége 1991 óta működik. Célja a tagvállalatok érdekképviselete, a tagok közötti szakmai együttműködés támogatása, a tiszta piaci versenyt erősítő etikai alapelvek megfogalmazása, és képviselete, nemzetközi kapcsolatok ápolása és erősítése, és általánosságban a lízing, mint finanszírozási forma ismertségének és elismertségének növelése...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória: lízinghitel   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

lízingtárgy

lásd: finanszírozott eszköz.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

magánokirat

Magánokirat minden olyan okirat, amely nem rendelkezik a közokirat kellékeivel. Magánokirat esetében hiányzik a közhitelesség; a magánokiratok ugyanis nem bizonyítják, hogy tartalmuk megegyezik a valósággal. E helyett a magánokirat - egyéb formai feltételek fennállta esetén - ellenkező bizonyításig azt igazolja, hogy a feltüntetett és nevesített kiállító a magánokirat tartalmát kitevő nyilatkozatot megtette,...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

Magatartási Kódex

A Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági ügyfelek és a lízingcégek közötti kapcsolatban nélkülözhetetlen bizalmat. A Kódexben rögzített szabályok maradéktalan betartásával a lízingcégek azt vállalják, hogy a lakosság körében átlátható és felelős magatartást tanúsítanak ügyfeleikkel szemben mind a finanszírozást megelőző időszakban, mind a teljes futamidő alatt, továbbá a fizetési...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély

maradványérték

A maradványérték egy eszköz (például egy jármű) hasznos élettartama végén becsült piaci érték, amennyiért az adott eszköz értékesíthető. Fontos kitétel, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata mellett kalkulált értékről van szó. Amennyiben nem jelentős értékű a maradványérték, akkor az 0-nak is tekinthető. A magyar számviteli törvény nem engedélyezi a negatív maradványértéket. Ha a hasznos...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

másodlagos biztosíték

Lásd: elsődleges biztosíték.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

mérleg

Valamely gazdálkodó egység vagyoni helyzetének lenyomata egy adott időpillanatban (jellemzően december 31-én). A mérleg bal oldalán az eszközök, míg a jobb oldalán a források, valamint a részvényesek saját tőkéje van feltüntetve. A két oldal összegének meg kell egyeznie egymással. Az eszközök között tartják nyilván a pénzeszközöket, az árukat és a birtokolt tulajdont (például ingatlant, szoftvereket,...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

mértékadó árfolyam

Az az árfolyam, amelyhez képest a finanszírozási szerződés esedékes fizetendő díjait viszonyítják. Az árfolyam különbözet kiszámításának az egyik alapja. Jellemzően a lízingcég által meghatározott hitelintézet vételi árfolyamát jelöli egy adott érték napon (általában a szerződéskötés napján)

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

mértékadó devizanem

Az egyedi finanszírozási szerződésben meghatározott devizanem, amelyben az ügyfél a díjfizetési kötelezettségének eleget tesz. Jellemzően az alábbi lehet: forint, euró, svájci frank

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

mikropontos jelölési rendszer

A jelölési rendszer azon alapul, hogy - hasonlóan a biológiában ismeretes DNS kódokhoz - a megjelölendő eszközt, járművet egyedi azonosítók tömegével látják el. Az azonosítók hordozói az un. mikropontok, amelyek olyan kb. 1 mm átmérőjű plasztik-korongok, amikre előzetesen kerültek felgravírozásra lézeres eljárással az azonosító kódok. A mikropontokon található azonosító kódok csak speciális...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély