Eseménynaptár
 
 

árfolyamnyereség

Az alacsony vételi és magasabb eladási ár közötti különbözet, ami csak a befektetés pénzre váltásakor jelentkezhet tényleges nyereségként, addig csak potenciális (nem realizált) profit.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

árfolyamveszteség

A magasabb vételi és alacsonyabb eladási ár közötti különbözet amely csak akkor jelent realizált (tényleges) vesztességet, ha a befektetést készpénzre váltják.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

árindex

Az infláció mértéke az árszínvonal változásának mértékével határozható meg. Ezt az ún. árindex segítségével fejezhetjük ki. Az árindex olyan indexszám, amely megmutatja hogyan változott a fogyasztói forgalomba kerülő legfontosabb áruk és szolgáltatások átlagos ára az egyik időszakról a másikra.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

árutőzsde

Kétféle tőzsdét különböztetünk meg a tőzsdén forgalmazott termékek alapján: értéktőzsdét és árutőzsdét. Az értékpapírtőzsde az értékpapírok koncentrált, meghatározott szabályok között működő piaca. Az árut?zsdén fizikai áruk, zömmel ipari és mezőgazdasági nyers- és alapanyagok (pl. gabona- és húsfélék, gyapot, kávé, kakaó, színesfémek, kőolaj stb.) kereskedelme zajlik .

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

ÁSZF ( Általános Szerződési Feltételek)

Általános szerződési feltételnek minősül az a feltétel, amelyet az egyik fél több ügyféllel történő szerződés megkötése céljából egyoldalúan, előre meghatároz, és amelynek meghatározásában a másik fél nem működhetett közre. Általános szerződési feltételeket főként az úgynevezett blankettaszerződéseknél (például biztosítási szerződések, kölcsönszerződések, közüzemi szerződések,...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

átadás-átvételi jegyzőkönyv

Birtokbavételi jegyzőkönyv. A jogi szempontból sikeresen lebonyolított adásvételi ügylet befejező aktusa, az eszköz átvétele. A birtokbalépés a hatalomba vételt jelenti, amelyhez az a fontos joghatás fűződik, hogy ettől az időponttól kezdődően köteles a jogszerű birtokos viselni a dologgal kapcsolatos terheket (például a közüzemi díjakat), élvezheti annak valamennyi hasznát, ezért ennek az eseménynek a...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

átírási költség

A gépjármű tulajdonjogának átírásakor jelentkező költség, amely áll az illeték törvényben előírt mértékű visszterhes vagyonátruházási illetékből valamint a tulajdonosváltáskor jogszabályban előírt kötelező eredt vizsgálati díjból és a szükséges okmányok, rendszám stb. kiadásával kapcsolatos hatósági díjakból áll.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

átutalás

Banki művelet, melynek során a számlatulajdonos megbízza a bankot, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a jogosult fizetési számlája javára. "Egyszerű" átutalásnak is szokták hívni.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

átvállalás ("cedálás")

A finanszírozási szerződés harmadik fél által történő átvállalása eredményeképpen a lízingcég ügyfelének helyébe új személy lép, a régi ügyfél pedig szabadul a finanszírozási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése alól.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

bank

A bank a pénzügyi intézmények két típusa közül az egyik, az "univerzális" hitelintézet, amely teljes körű pénzintézeti tevékenységet végez az ügyfélkör korlátozása nélkül, míg az egyéb pénzügyi intézmények csak meghatározott tevékenységet végezhetnek (pl. takarékpénztárak, lízingcégek). Lásd: pénzügyi szolgáltatás.

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat