Eseménynaptár
 
 

hitelkeret

Hitelszerződésnél a hitelező alapvető kötelessége meghatározott keretű összeg kölcsönnyújtási célból való rendelkezésre tartása, illetőleg az e keret terhére történő későbbi tényleges kölcsönnyújtás. A hitelszerződés másik alanya az a fél, akinek a bank, vagy a hitelintézet a rendelkezésére tartja azt a meghatározott összeget (hitelkeretet), amit a hitelszerződés alanya meghatározott jutalék...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

hitelkiváltás

A hitelkiváltás azt jelenti, hogy az ügyfél egy, vagy akár több meglévő hitelét, kölcsönét, egyéb finanszírozását előtörlesztheti egy újabb hitel felvételével. Vö.: lezárás.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

hitelminősítés

A hitelfelvevő egy adott típusú hitelének kockázatát jellemző mutató, amelyet a hitelminősítő intézet ad. A hitelminősítés kialakítása gondos elemzésen alapul, és a hitelfelvevő nemfizetési kockázatát fejezi ki. A hitelminősítés alapján a hitelnyújtó dönthet a hitel odaítéléséről, illetve annak árazásáról.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

hitelminősítési díj

A hitelkérelem elbírálásakor végzett hitelminősítés, kockázatelemzés díja. Csak néhány lízingcég alkalmazza. A hitelminősítési díj beletartozik a finanszírozás költségeibe, így a THM (teljes hiteldíj mutató) számításakor is figyelembe kell venni.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

hitelnyújtás

A hitelnyújtás lényege: pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások meghatározott időre történő átengedése visszafizetési kötelezettség mellett, kamatfizetés ellenében. A Hpt. értelmében hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

hitelreferencia-szolgáltatás

Az adott bank ügyfelének külön megbízása, illetve hozzájárulása alapján az abban foglalt feltételekkel egyes bankok vállalják a bank rendelkezésére bocsátott számadatok és egyéb információk felhasználásával a hitelképesség vizsgálatát, a vizsgálat eredményének írásba foglalását és arról tájékoztatás adását. Kifejezett kérésre a vizsgálat eredményéről a bank igazolást állít ki, kikötve...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

hozam

Hozamnak nevezzük a különböző befektetések eredményéül kapott tőkenövekményt. Rendszerint százalékos formában adják meg, előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatóvá teszi a különböző típusú befektetéseket. Megkülönböztethető bruttó és nettó hozam. Bruttó hozam alatt a tiszta hozamot értjük, vagyis minden levonástól (díjaktól, adóktól) mentes hozamot. Nettó hozam alatt a bruttó hozam és a...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

Hpt.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1996. évi CXII. törvény rövidítése.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

IBAN

Az IBAN az angol International Bank Account Number kifejezés rövidítése (magyarul: Nemzetközi Bankszámlaszám). Másik nevén ISO 13616, melyet a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 2003-ban fogadott el. A szabvány célja, hogy a nemzetközi átutalásokat egyszerűsítsék és automatizálják. Az IBAN a SWIFT-kóddal együtt alkalmazva lehetőséget ad arra, hogy az igénybe vevő fél részére a nemzetközi szintű bankközi...

Kategória:   |   Ügyfél típus:

illeték

Hatósági eljárásért és szolgáltatásért, valamint egyes jogi eseményekért az államnak fizetendő díj, ilyen pl. eljárási illeték, vagyonátruházási illeték, öröklési illeték stb. Finanszírozás esetén mind a lízingcégnél, mind pedig az...

 • busz
 • flotta
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • személyautó
Kategória: lízinghitel   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat