Magyar Lízingszövetség

Eseménynaptár
Események

Tavaszi Közgyűlés - Banai Ádám (MNB) előadásával

2019-05-10 – 2019-05-10

Helyszín: Bankszövetség nagy tárgyalója

A Lízingszövetség Alapszabálya 10. §. 7. pontja alapján ezúton meghívunk Titeket a Szövetség 2019. évi Tavaszi Közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Bankszövetség nagy tárgyalója - 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.

A közgyűlés időpontja: 2019. május 10. péntek 9:00

Amennyiben a Közgyűlés a megjelent tagok nem elégséges száma miatt nem határozatképes, azonos napirenddel a Bankszövetség nagy tárgyalójában (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.) 2019. május 13-án hétfőn 15 órakor megismétlésre kerül.

Felhívjuk a Tagok figyelmét, hogy az Alapszabály 10.§ (5) bekezdése szerint a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlévők által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

Soós Gábor (UniCredit Leasing) 2019. április 22-ei dátummal az Unicredit Bank Vállalati Divíziójának vezetője lett, ezért a lízingszövetségi elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott.  

A Magyar Lízingszövetség Elnökségének 1/2019.04.25. sz. határozata  szerint az Elnökség egyhangúan támogatja, hogy a 2019. május 10-ei közgyűlés napirendi pontjai kiegészüljön az " Elnökségi tagjelöltek jelölésének elfogadása " illetve az "Elnökségi tagjelöltek bemutatkozása, választás" napirendi pontokkal.  

Program:

8:30 - 9:00 Érkezés, regisztráció, reggeli

9:00 - 9:30  A Magyar Nemzeti Bank 330 pontos versenyképességi programja, illetve hogy ebben az MNB milyen szerepet szán a lízingcégeknek/bankoknak - Banai Ádám igazgató - Magyar Nemzeti Bank - Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság  

9:30-11:00 Közgyűlés

11:00- állófogadás

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlés határozatképességének megállapítása

2. Levezető elnök, hitelesítő és jegyzőkönyv-vezető megválasztása - szavazás

3. Napirend elfogadása - szavazás

4. 2018-as pénzügyi beszámoló elfogadása – szavazás (Mellékelve: beszámoló. könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő melléklet, határozati javaslat)

5. Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása

Trautmann András (Deutsche Leasing) egyéb munkahelyi elfoglaltságai miatt lemond Ellenőrző bizottsági tagságáról. 

Az Elnökség új jelöltje Baier Henrik, a Deutsche Leasing gazdasági vezetője. 

Amennyiben szeretnétek jelölni másvalakit a pozícióra, kérjük, hogy jelezzétek a Lízingszövetség Titkársága felé!

6. Elnökségi tagjelöltek jelölésének elfogadása 

7. Elnökségi tagjelöltek bemutatkozása, választás

Az Alapszabály 11. § /1/-es pontja az Elnökség a Szövetség ügyvezető szerve. Az Elnökség az Elnökből, a két Alelnökből, és négy Elnökségi tagból áll, akiket a Közgyűlés titkos szavazással öt évre választ meg.  A Szövetség elnöke, alelnöke és elnökségi tagja lehet bármely, a Ptk. 3:22. § (1) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő olyan természetes személy, akivel szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdésben meghatározott kizáró okok. A Szövetség elnökévé, alelnökévé és elnökségi tagjává – ha a Közgyűlés külön határozatával felmentést nem ad – az választható meg, aki a Szövetség rendes tagjának a vezető tisztségviselője. 

 

Kérjük, hogy küldjetek az elnökségi tagi pozícióra jelöléseket. A jelöléseket 2019. május 8- ig várjuk.

 

A Magyar Lízingszövetség Elnökségének jelenlegi tagjai:

·  Nyikos Katalin – Deutsche Leasing – elnök

·  Vály Judit– MKB-Euroleasing – alelnök

·  Zs. Nagy István - Merkantil - alelnök

·  Pesti Tímea - LeasePlan - elnökségi tag

·  Göblös Gergely - Raiffeisen Corporate Lízing - elnökségi tag

·  Pfandler Tamás - Budapest Bank - elnökségi tag

Ha a napirenddel vagy általában a Közgyűléssel kapcsolatban bármilyen kérdésetek merülne fel, keressetek bizalommal.