Magyar Lízingszövetség

Eseménynaptár
Regisztrációs adó a külföldi rendszámos bérautókra

2012. január 1-jétől bevezetésre kerül az EGT-ben székhellyel rendelkező, gépjármű-bérbeadással foglalkozó flotta-üzemeltető társaságok regisztrációs adó fizetési kötelezettsége. A flottaüzemeltető esetében akkor áll be 2012. január 1-től regisztrációs adófizetési kötelezettség, ha 1 napnál hosszabb időre ad bérbe, illetve lízingbe a tulajdonában, üzemben tartásában lévő személygépkocsit belföldi illetőségű személy részére.
 

Az elfogadott törvénynek megfelelően, a fenti szabályozás miatti adó-megállapítási eljárást a flottaüzemeltetőnek a bérbeadást követő 15 napon belül kell kezdeményeznie a vámhatóságnál. Az adó összegét a vámhatóság a törvény mellékletében lévő táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg a bérleti szerződés benyújtását követő 3 munkanapon belül.

A jövő év elejétől bevezetésre kerül az elektronikus eljárás a regisztrációs adó esetében is. Elfogadásra került az az egyszerűsítést célzó rendelkezés is, amely szerint a regisztrációs adóval kapcsolatos ügyekben az adóalany képviselőjeként azon személy is eljárhat, aki a vámjogi képviseletet is ellátja.

2011. december 09. péntek, 11:40

«« Vissza