Magyar Lízingszövetség

Eseménynaptár
Ingatlanra kivetett visszterhes vagyonátruházási illeték

Ingatlan megszerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke a megszerzett ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

A hatályos szabályozás értelmében, bizonyos lízingügyletek esetében az ingatlan értékétől függetlenül 2%-os mértékű kedvezményes illeték alkalmazható. Ehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:
- A vagyonszerző a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély alapján pénzügyi lízinget folytató vállalkozó,
- A lízingbe adó legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant az illetékkiszabásra történő bejelentéstől számított két éven belül eladja, illetve a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező (azaz zárt végű) pénzügyi lízingbe adja,
- A zárt végű pénzügyi lízingbe adott ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye kerül feltüntetésre.
 

2011. november 04. péntek, 14:40

«« Vissza