Magyar Lízingszövetség

Eseménynaptár
Ingatlan-lízing ÁFA kezelése

Az áfa-törvény általános szabályai értelmében, az ingatlanok értékesítése és bérbe adása főszabály szerint mentesnek minősül az áfa alól. Mindazonáltal, a beépített ingatlan és a hozzá tartozó földterület értékesítése áfa-köteles ügylet, ha annak értékesítése az első rendeltetésszerű használatbavételt megelőzően vagy az első rendeltetésszerű használatbavételt követően, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedését követő két éven belül történik, továbbá az építési telkek értékesítése is adóköteles. (A továbbiakban ezekre együtt „új ingatlanként” hivatkozunk, míg az egyéb ingatlanokra a „használt ingatlan” kifejezést használjuk.)
 

Az áfa-törvény alapján az adóalanyokat megilleti az adókötelessé tétel joga is 1) a használt ingatlanok és építési teleknek nem minősülő földterületek értékesítése tekintetében, továbbá 2) az ingatlanok bérbe-/lízingbe adására vonatkozóan (a választás joga minden típusú használt ingatlanra vonatkozóan vagy kizárólag a nem lakóingatlanokra is gyakorolható 2010. január 1-jétől kezdődően).

Amennyiben a lízingtársaság él az adófizetési kötelezettség választására vonatkozó lehetőséggel, az ingatlan-lízing ügylet tőkerésze adóköteles lesz (illetve operatív lízing esetén természetesen a teljes lízingdíj áfa-köteles). Ebben az esetben az ingatlan beszerzése nyomán felmerülő előzetesen felszámított áfa összege is levonható az adóköteles hasznosításra tekintettel. Amennyiben a társaság nem él a választás lehetőségével, és adómentességet alkalmaz az ingatlan értékesítésére/bérbeadására, a beszerzésekre eső áfa nem vonható le.

Ingatlanlízing ügyletek esetén további fontos szabály, hogy az áfa rendszerében a pénzügyi lízingbe adott ingatlanok is a lízingbeadónál minősülnek tárgyi eszközöknek (függetlenül attól, hogy pénzügyi lízing esetén az adott eszközök a lízingbevevő könyveiben kerülnek kimutatásra), így azok tekintetében alkalmazni kell az áfa-törvénynek a tárgyi eszközök figyelésére vonatkozó szabályait. Ennek megfelelően, a beszerzéstől számított 20 évig figyelni kell az ingatlan használatának módját, és korrigálni kell a beszerzéskor levonásba helyezett áfa összegét, ha az áfa levonását megalapozó körülményekben utóbb valamilyen lényeges változás következik be.

2011. november 04. péntek, 23:07

«« Vissza