Magyar Lízingszövetség

Eseménynaptár
Gépjárművek és ÁFA változás

Az általános forgalmi adó általános kulcsa 2012. január 1-jétől 27% lesz.

2012. január 1-jétől kezdődően az áfa levonására vonatkozó általános szabályok alapján levonható a személygépkocsik bérbevételét terhelő áfa (feltéve természetesen, hogy igazolható a személygépkocsik adóköteles használata). Természetesen, a bérbe/lízingbeadók továbbra is jogosultak a személygépkocsik beszerzését terhelő áfa levonására, de a bérbe/lízingbevevők is gyakorolhatnák az áfa levonásához való jogukat az áfa-törvény általános szabályai alapján a személygépkocsik bérbevétele után. Az egyes gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban folyamatos egyeztetés folyik a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékeseivel.

 

Adminisztrációs könnyítés, hogy 2012. január 1-jétől tovább bővül az a kör, amely esetben nem kell önellenőrzést végezni az adó alapjának és/vagy az áfa összegének utólagos módosulására tekintettel (a teljesítést követően válik nyilvánvalóvá, hogy tévesen, a szerződő felek által megállapodottnál magasabb ellenértéket számláztak ki, a fizetendő adó csökkenését nem az adóalap utólagos csökkentése eredményezte).

További, csak 2013. január 1-jétől hatályba lépő módosítás, hogy az áfa-alanyok az adóbevallásukban összesítő jelentés tételére lesznek kötelezettek, azaz nyilatkozniuk kell azon számlák adatairól, amelyek után az adott elszámolási időszakban adólevonási jogot gyakoroltak, illetve amelyeket olyan termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról állítottak ki, amik után az adott elszámolási időszakban adófizetési kötelezettségük keletkezett. Az elfogadott törvény továbbá felhatalmazza az adópolitikáért felelős minisztert, hogy rendeletben állapítsa meg az összesítő jelentésre vonatkozó részletes szabályokat.

2011. december 09. péntek, 11:50

«« Vissza