Magyar Lízingszövetség

Eseménynaptár
A pénzügyi lízing szabályozása a Ptk.-ban

A Lízingszövetség üdvözli, hogy az új Ptk. tartalmazza a pénzügyi lízingszerződést, amivel egy közel harminc éves elmaradást pótolt a jogalkotó. Az új szabályok tisztáznak több olyan polgári jogi kérdést, amelyek – éppen a szabályozatlanság miatt – az elmúlt évtizedek során számtalan bírósági vitát eredményeztek. Ilyen pl. a szavatossági jogok gyakorlása, vagy a felmondás esetei és az azt követő elszámolás rendje a lízingbevevő és a lízingbeadó között. A lízing tényének hitelbiztosítéki nyilvántartásba-vétele nemcsak a hitelezők, hanem a jövőbeni vevők jogbiztonságát is növeli.

Mindezek mellett azonban maradt néhány olyan rendelkezés az elfogadott törvényben, amelyek akkora kockázatot rejtenek magukban, amekkora kockázatot a lízingpiac nem tud felvállalni. Emiatt a lízingcégek a lízing formájában történő finanszírozás felfüggesztése mellett dönthetnek, amely leghátrányosabban a forráshiánnyal küszködő kis- és közepes vállalkozásokat érintheti, hiszen ők veszik igénybe a legnagyobb arányban ezt a finanszírozási formát.

További részletek

2013. március 04. hétfő, 11:57

«« Vissza