Magyar Lízingszövetség

Eseménynaptár
Operatív lízingbe vett személygépkocsikhoz kapcsolódó áfa levonása

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közelmúltban a Lízingszövetség rendelkezésére bocsátott két tájékoztatójában pontosította a bérbe, operatív lízingbe vett személygépkocsikhoz kapcsolódó áfa-levonási jog terjedelmét, annak gyakorlási módját.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatójában megerősítette, hogy a személygépkocsikat bérbe, illetve operatív lízingbe vevő adóalanyok jogosultak levonásba helyezni a személygépjármű bérbe, operatív lízingbe vételével összefüggésben felmerülő teljes ellenérték áfáját, azaz a teljes bérleti díj, és az ahhoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások (például szerviz, gumiabroncs-szolgáltatás, gépjárműmentés, stb.) általános forgalmi adóját is, amely kapcsolódó szolgáltatások folyamatosan felmerülő, illetve eseti jellegűek is lehetnek. Az állásfoglalás azt is kimondja, hogy az adólevonási jogot nem befolyásolja az a körülmény sem, ha a lízingtársaság az egyes díjtételeket közösen – egy számlán – vagy egyedileg – külön számlákon – hárítja át ügyfeleire.

A tájékoztató tehát egyértelműen megerősíti, hogy személygépkocsikat bérbe, operatív lízingbe vevő adóalanyok nem csak a lízingdíjra eső áfá-t jogosultak levonásba helyezni, ha a személygépkocsikat egyébként adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységükhöz használják, hanem az adott bérleti, operatív lízingügylet keretében felmerülő járulékos költségek áfá-ja tekintetében is adólevonási jogot gyakorolhatnak, és ez a lehetőség akkor is megilleti őket, ha az egyes díjtételeket külön-külön, akár külön számlákon érvényesíti a lízingtársaság.
Az állásfoglalás szövege

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott másik tájékoztató továbbá azt is megerősíti, hogy a személygépkocsik bérbe, operatív lízingbe vételét terhelő előzetesen felszámított áfa olyan esetekben is levonható 2012. január 1-jét követően, ha a bérleti, operatív lízingszerződés megkötésére ezt megelőzően került sor. Az adólevonási jogot tehát nem befolyásolja, hogy a lízingtársaság és ügyfele között a szerződés megkötése mikor, 2012. január 1-jét megelőzően vagy azt követően történt-e.
Az állásfoglalás szövege

2013. január 17. csütörtök, 21:53

«« Vissza