Eseménynaptár
 
 

adatvédelem

A természetes személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogi szabályozás, amely az adatok valamilyen szintű, előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során az adatok által érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

adókedvezmény zárt végű pénzügyi lízing esetén

Adóalap kedvezmény: a beruházások értéke max. 30 millió Ft értékig levonható a társasági adóalapból. Ez a nyereséges vállalkozás esetében 16 % adómegtakarítást jelent. Adó kedvezmény: a beruházásokhoz kapcsolódóan felvett lízing kamatának 40 %-a levonható a fizetendő adóból maximum 6 M Ft-ig. A két kedvezmény együtt is igénybe vehető. Mindkét kedvezmény esetében követelmény, hogy az eszköz...

 • busz
 • flotta
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

adós

Lásd: ügyfél. Adósnak nevezzük azt a céget vagy magánszemélyt, aki a hitelnyújtóval kötött hitel- vagy kölcsönszerződés alapján pénz, áru vagy szolgáltatási hitelt vesz igénybe.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

adóstárs

Az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelős az adóssal. A lízingcég a kölcsön feltételeként előírhatja adóstársként a kölcsön céljának vagyonközösségében osztozó személy -...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

ÁFA

Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

ajánlat

A lízingcég által tett nyilatkozat az általa kínált finanszírozási konstrukcióról (futamidő, devizanem, kondíciók, stb.). Jellemzően indikatív, azaz nem kötelező érvényű. A fogyasztó részére nyújtott hitelről szóló ajánlatnak, illetve az ezzel egyidőben átadandó dokumentációnak számos tartalmi és formai követelménye van, lásd részletesebben a fogyasztói hitel fogalomnál.

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

akkreditív

Az akkreditív olyan jogügylet, amelyben egy bank (nyitó bank) a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben, hogy neki, előre meghatározott feltétel megvalósulása esetén, fizet. Az akkreditívnél ez a feltétel rendszerint az áru feladását igazoló (és az áru...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat

alkusz

Az alkusz (más néven bróker) egy értékpapír-bizományos, aki díj fejében végez el tőzsdei ügyleteket a megbízói számára. A munkakör betöltése törvényileg szabályozott és különböző országokban különféle szakvizsgákhoz kötött. A brókerek gyakran valamilyen értékpapír-kereskedő vállalatot képviselnek és attól kapják a megbízásokat. A tőzsdék informatikai fejlődésével a brókerek napjainkban...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Magánszemély Vállalat

allízing

A lízingbeadó előzetes engedélyével a lízingbevevő a dolgot allízingbe adhatja. Ilyen esetben a lízingbeadót a dolog használatával, és annak ellenőrzésével kapcsolatos jogok az allízingbe vevővel szemben is megilletik, az allízingbe adó pedig az allízingbe vevő magatartásáért a...

 • általános gép
 • busz
 • építőgép
 • flotta
 • hajó
 • haszonjármű
 • ingatlan
 • it eszköz
 • kishaszonjármű
 • lakás
 • mezőgazdasági gép
 • repülő
 • személyautó
 • vasút
Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély

amortizáció

Az amortizáció az eszköz értékcsökkenése. Számviteli fogalomként mértékét az amortizációs kulcs adja meg. Az amortizációs kulcs az évi értékcsökkenési leírás összege a tárgyi eszköz bruttó, vagy nettó értékének %-ában kifejezve. A...

Kategória:   |   Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély