Eseménynaptár
ügyfél

Kölcsönügylet esetén elnevezése Adós, akinek a kölcsönt a lízingcég nyújtja. Lízingügylet esetén Lízingbevevő, akinek az eszközt pénzügyi vagy operatív lízingbe adja, bérleti szerződés esetén a Bérlő. Ügyfél továbbá bizonyos szabályok szempontjából az is, akik a lízingcéggel valamely ügylet kapcsán jogviszonyt létesítenek, pl. a biztosítékot nyújtók, így különösen de nem kizárólagosan: Zálogkötelezett, Készfizető kezes, Óvadékot nyújtó stb.

« Vissza