Eseménynaptár
lízing számvitele

Gazdálkodó szervezetek esetén a eszközt a lízingcég által az ügyfél felé kiállított zárt végű pénzügyi lízing esetén ÁFA-t is tartalmazó, nyílt végű pénzügyi lízing esetén ÁFA-t nem tartalmazó, ezért ÁFA elszámolásra nem alkalmazható - teljes vételár számla alapján az ügyfél a lízing futamidő lejártáig, mint idegen tulajdonban lévő tárgyi eszközt tartja nyilván könyveiben. Az értékcsökkenés elszámolása az ügyfélnél a saját eszközökre vonatkozó általános szabályok szerint történik. Ezen számlaösszeg azon részét, melyet a lízingcég fizet meg a szállítónak, az ügyfél a kötelezettségei között, a lízingcég a követelései között tartja nyilván, mint pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettséget/követelést. Ezen kötelezettség, illetve követelés az egyes kifizetett lízingdíjak tőkerészének összegével csökken. A lízingdíjak kamatrészét, illetve a lízingcég által számlázott egyéb szolgáltatások díjait (szerződéskötési díj, stb.) az ügyfél költségként számolja el. Zártvégű pénzügyi lízing esetében amennyiben az általános forgalmi adóról szóló törvény [továbbiakban: ?ÁFA törvény?] alapján a lízingügylet adóköteles, az eszköz értékesítésének ellenértéke, mint adóalap alapján számított teljes adót az első havi lízingdíjjal együtt köteles az ügyfél megfizetni. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében, amennyiben az ÁFA törvény értelmében a lízingügylet adóköteles, az adót ügyfél részletekben, az esedékes havi lízingdíj részeként köteles megfizetni. Az adó alapja a havi lízingdíj tőkerésze.


Jogszabály: 2000. évi C. törvény a számvitelről * 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról * 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról * PM 1590/LE/97. számú PM-APEH tájékoztató a pénzügyi lízing helyéről és számviteli elszámolásáról az áfa-rendszerben 1997-től
« Vissza