Eseménynaptár
lízing

A lízingcég saját nevében megvásárolja az eszközt abból a célból, hogy azt (a) zártvégű vagy (b) nyíltvégű formában az ügyfélnek pénzügyi lízingbe adja. Zártvégű pénzügyi lízing esetében az eszköz tulajdonjoga az utolsó havi lízingdíj és az esetleges egyéb teljes tartozás megfizetését követően minden további külön jogcselekmény nélkül átszáll az ügyfélre. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében az ügyfelet vételi jog illeti meg az eszközre. A vételi jogot az ügyfél az utolsó havi lízingdíj megfizetését illetőleg a teljes előtörlesztést követően a finanszírozó által, az ügyfél részére továbbított, a vételi jog gyakorlására való felhívó nyilatkozat alapján jogosult gyakorolni, feltéve, hogy az ügyfél maradéktalanul teljesítette a teljes tartozásra vonatkozó fizetési kötelezettségét. Az ügyfél vételi jogot gyakorló nyilatkozatának kézhezvételével a finanszírozó és az ügyfél között adásvételi szerződés jön létre az eszközre vonatkozóan. Ha az ügyfél nem él a vételi jogával vagy határidőre nem fizeti ki a maradványértéket, úgy az eszköz tulajdonjogát nem szerzi meg, és az eszköz visszakerül a finanszírozó birtokába és könyveibe. A lízingbevevő viseli a kárveszélyt, szedi a hasznokat, viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is).


Jogszabály:

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2. számú melléklet * 1997. évi LXXXVI. törvény a nemzetközi pénzügyi lízingről szóló, Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről * PM 1590/LE/97. számú PM-APEH tájékoztató a pénzügyi lízing helyéről és számviteli elszámolásáról az áfa-rendszerben 1997-től

« Vissza