Eseménynaptár
felszámolás

A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszűnése kapcsán a hitelezői igényeket törvényben meghatározottak szerint elégíti ki. A felszámolási eljárást az adós ellen indíthat, a hitelező a végelszámoló, a cégbíróság vagy a büntetőügyben eljáró bíróság. Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat időpontját és az adós fizetésképtelenségének indoklását. A bíróság a kérelem benyújtásáról haladéktalanul értesíti az adóst. Az adósnak nyilatkoznia kell a bíróságnak, hogy a kérelemben foglaltakat elfogadja-e. Ha nem nyilatkozik feltételezni kell, hogy fizetésképtelen.


Jogszabály: 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
« Vissza