Eseménynaptár
felmondás

A felmondás a másik félhez intézett olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a szerződést megszünteti. Ellentétben az elállással, felmondás esetében a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, így a már teljesített szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, az ellenszolgáltatás nélkül fizetett pénzösszeg pedig visszakövetelhető. A felmondás alapulhat a felek megállapodásán és jogszabályon. Szólhat azonnalra és meghatározott időre. Az azonnali hatályú ún. rendkívüli felmondás a szerződést nyomban megszünteti, határidőre szóló felmondás esetén pedig a szerződés csak a felmondási idő lejártával szűnik meg, a felmondási idő alatt tehát a szerződés még fennáll. Ha a szerződés vagy jogszabály alapján a jogosult rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmond, a szerződés a felmondás közlésével szűnik meg, ha pedig tizenöt napos határidővel rendes felmondással él, a felmondás közlésétől számított tizenöt napig még változatlan tartalommal fennmarad, és csak a tizenöt nap elteltével szűnik meg.


Jogszabály:

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 321. §

« Vissza