Eseménynaptár
fedezeti váltó

Biztosíték típus. Az ügyfél a finanszírozási szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítékaként fedezeti váltót ad át a lízingcégnek. A váltóblankettán rendelvényesként a lízingcéget jelöli meg, szabályszerűen kitölti a váltó kiállításának helyét és idejét, a fizetés helyét és a váltót cégszerűen aláírja, egyidejűleg felhatalmazza a lízingcéget a fedezeti váltó hiányzó elemeinek a kitöltésére és váltóbeszedés benyújtására, amennyiben az ügyfél bármely fizetési kötelezettségét nem teljesíti. A fedezeti váltó összegét számmal és betűvel, továbbá annak esedékességét a váltóblankettának az ügyfél által üresen hagyott rovataiban a lízingcég tölti ki olyan összeg erejéig, amely fedezetet nyújt az ügyfél váltó esedékességének időpontjáig felmerült teljes tartozására. A lízingcég pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a fedezeti váltót a céljával ellentétes módon nem használja fel.


Jogszabály: 1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről
« Vissza