Eseménynaptár
értékcsökkenés

Az eszközök pénzben kifejezett értékének csökkenése az eltelt idővel, vagy a használattal arányosan.


Jogszabály: 2000. évi C. törvény a számvitelről * 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról * 1,2. sz. melléklet
« Vissza