Eseménynaptár
engedményezés

Finanszírozás esetén gyakori, hogy az ügyfél a lízingcégre engedményezi a saját partnerétől várt összeget, amit a lízingcég beszámít az ügyfél felé fennálló tartozásába. Engedményezéssel ugyanis a jogosult másra ruházza a követelését. Az engedményezés eredményeképp alanyváltozás következik be a jogosulti oldalán: az eredeti jogosult (engedményező) helyére belép az engedményes, a jogviszony az alanycsere ellenére egyebekben változatlan formában fennmarad. Mivel az engedményezés a kötelezett (engedményes) pozícióját nem érinti, a hozzájárulására nincs szükség az engedményezéshez. A megállapodásból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az engedményezés mely követelésre és milyen terjedelemben vonatkozik. A követelés részlegesen is engedményezhető. A főkövetelés (vagy annak egy része) engedményezésével a szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül a kezesség és a zálogjog a törvény erejénél fogva átszáll az engedményesre.


Jogszabály:

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 328. § - 329. §

« Vissza