Eseménynaptár
ellenjegyzés

Egyes okiratok érvényességi kelléke. Az okirat ellenjegyzésével például az ügyvéd bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és az okiratban megjelölt fél az iratot előtte írta alá, illetőleg aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.


Jogszabály:

1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 27. § * 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről 29. § * 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 26. § és 32. §

« Vissza