Eseménynaptár
átvállalás ("cedálás")

A finanszírozási szerződés harmadik fél által történő átvállalása eredményeképpen a lízingcég ügyfelének helyébe új személy lép, a régi ügyfél pedig szabadul a finanszírozási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése alól.


Jogszabály: 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 332. § - 333. §
« Vissza