Eseménynaptár
allízing

A lízingbeadó előzetes engedélyével a lízingbevevő a dolgot allízingbe adhatja. Ilyen esetben a lízingbeadót a dolog használatával, és annak ellenőrzésével kapcsolatos jogok az allízingbe vevővel szemben is megilletik, az allízingbe adó pedig az allízingbe vevő magatartásáért a lízingbeadóval szemben a harmadik személy részére átengedett használatra vonatkozó szabályok szerint felel.

« Vissza