Eseménynaptár
Hírek

A kkv-k a lízingcégek célkeresztjében

A vállalkozások, azon belül is a kis- és középvállalkozások körében egyre népszerűbbek a költséghatékony finanszírozást biztosító lízingkonstrukciók – áll a lízingszövetség friss elemzésében. A lízingpiac a legtöbb szegmensben bővülést ért el már az első félévben is: a flottaszegmensben például a finanszírozott összeg 40 milliárd forintot tett ki, ami 25 százalékos növekedést jelent éves szinten, a termelőeszközök esetében pedig a finanszírozott összeg 24,2 százalékkal 123 milliárd forintra nőtt elsősorban a vállalkozások, azon belül is a kis- és középvállalkozások fokozott érdeklődése miatt – derül ki a Magyar Lízingszövetség összeállításából. A szövetség a lízing népszerűsítésére országos roadshow indít, amelynek első állomása Győr lesz október 15-én.

2015. október 13. kedd, 15:12
Illetékmentesség ingatlanlízinggel

Illetékmentesség ingatlanlízinggel

Januártól mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az ingatlanok futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező, lízingszerződés keretében történő megszerzése.
 

2012. december 21. péntek, 12:50

Társaságok átruházása és az ingatlan illeték

A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét kapcsolt vállalkozások közötti átruházása mellett az ingatlanok kapcsolt felek közötti átruházása sem fog illetékkötelezettséget keletkeztetni. Ingatlan átruházása esetén ugyanakkor a mentesség csak akkor lesz alkalmazható, ha a vagyonszerző főtevékenysége ingatlanforgalmazás, vagy saját tulajdonú ingatlan bérbeadása.

2011. december 09. péntek, 11:38

Ingatlanlízing és személyi jövedelemadó

A nyílt végű és a zárt végű pénzügyi lízing közötti különbségtétel megszüntetésének tekinthető, hogy a szerződés megkötésének időpontját kell szerzési időpontnak tekinteni a nyílt végű ingatlanlízing-ügyletek esetében.


 

2011. december 09. péntek, 11:29

Ingatlan-lízing ÁFA kezelése

Az áfa-törvény általános szabályai értelmében, az ingatlanok értékesítése és bérbe adása főszabály szerint mentesnek minősül az áfa alól. Mindazonáltal, a beépített ingatlan és a hozzá tartozó földterület értékesítése áfa-köteles ügylet, ha annak értékesítése az első rendeltetésszerű használatbavételt megelőzően vagy az első rendeltetésszerű használatbavételt követően, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedését követő két éven belül történik, továbbá az építési telkek értékesítése is adóköteles. (A továbbiakban ezekre együtt „új ingatlanként” hivatkozunk, míg az egyéb ingatlanokra a „használt ingatlan” kifejezést használjuk.)
 

2011. november 04. péntek, 23:07

ÁFA - zárt végű pénzügyi lízing

Az áfa-törvény értelmében, zárt végű pénzügyi lízingügyletek esetén az alapügylet termékértékesítésnek minősül. Ennek megfelelően áfa-fizetési kötelezettség a teljes áfa tekintetében a termék átadásának időpontjában merül fel. A további lízingdíj-fizetések már nem tartoznak az áfa hatálya alá.

Zárt végű pénzügyi lízingszerződés esetén a lejárat időpontjában áfa-következmények nem merülnek, mivel az áfa az átadás napján már megfizetésre kerül, amennyiben adóköteles tevékenységről van szó. A lízingügylet lejártakor az eszköz tulajdonjoga automatikusan átszáll a lízingbevevőre, ha eleget tett a lízingdíjak és az egyéb kapcsolódó költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségének.
 

2011. november 04. péntek, 22:41

ÁFA - nyílt végű pénzügyi lízing

A nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatásnyújtásnak minősül az áfa rendszerében (mint speciális bérleti konstrukció). Ebből adódóan, áfa-fizetési kötelezettség az egyes lízingdíj-részletek megfizetésének esedékességekor keletkezik. Következésképpen, a lízingtárgynak a lízingbe vevő részére történő átadásakor nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség.

A lízingügylet lejártakor három eset lehetséges a felek szándékától függően:
1.    A lízingbe vevő gyakorolja a lízingtárgyra vonatkozó vételi jogot.
2.    Az eszközt az opció gyakorlásával a lízingbevevő által a vételi jog gyakorlására kijelölt független személy szerzi meg.
3.    A vételi jogot nem gyakorolják, így az eszköz tulajdonjoga nem száll át.

Az első két esetben, a vevő a lízingszerződésben meghatározott maradványértéket köteles megfizetni a lízingbeadó részére, mely nyomán a felek között termékértékesítésre kerül sor.
 

2011. november 04. péntek, 22:40

Ingatlanra kivetett visszterhes vagyonátruházási illeték

Ingatlan megszerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke a megszerzett ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

A hatályos szabályozás értelmében, bizonyos lízingügyletek esetében az ingatlan értékétől függetlenül 2%-os mértékű kedvezményes illeték alkalmazható. Ehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:
- A vagyonszerző a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély alapján pénzügyi lízinget folytató vállalkozó,
- A lízingbe adó legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant az illetékkiszabásra történő bejelentéstől számított két éven belül eladja, illetve a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező (azaz zárt végű) pénzügyi lízingbe adja,
- A zárt végű pénzügyi lízingbe adott ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye kerül feltüntetésre.
 

2011. november 04. péntek, 14:40

Lakáslízing Gyakori Kérdések és Válaszok

A pénzügyi válság kapcsán az elmúlt három évben számos ügyfél került nehéz helyzetbe meglévő hitel, vagy lízingszerződése kapcsán.  A Lízingszövetség szakértői összeállították a lakáslízing kapcsán leggyakrabban felmerülő kérdések és válaszok listáját.

2011. október 03. hétfő, 23:45

Mi a lakáslízing?

Az ingatlanlízing lényege, hogy a Lízingbevevő által kiválasztott ingatlant a Lízingcég megvásárolja, majd lízingbe adja a Lízingbevevőnek, aki a futamidő végéig lízingdíjakat fizet a Lízingcégnek. A futamidő végén az utolsó lízingdíj megfizetésével az ingatlan tulajdonjoga átszáll a Lízingbevevőre vagy az általa kijelölt harmadik személyre.

2011. október 03. hétfő, 09:46